انتصاب سرپرست مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه


به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای دکتر غلامرضا لطفی حسین آباد را به عنوان سرپرست مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه منصوب کرد.

در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر کریم مقصودی مهربان در مدت تصدی این سمت تقدیر و تشکر شده است.

متن حکم ایشان به شرح زیر است:

دانلود