اعلام نتایج هفتمین دوره جشنواره طراحی سازه نجات تخم مرغ

هفتمین دوره جشنواره طراحی سازه نجات تخم مرغ در روز سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ در لابی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی در یک فضای صمیمی برگزار گردید. نتایج این رقابت به شرح زیر است:

  1. تیم اول: سقوط غرور آمیز. سرپرست تیم: آرمان موحدیان. سایر اعضای تیم: رضا قاجانی و محمد سهرابی. مجموع امتیاز: ۹۱۳٫۸۶٫

 

۲٫ تیم دوم: اژدهای سیاه. سرپرست تیم: عبدالحمید ملکزاده. سایر اعضای تیم: محمد رمضانی، حسن عامری و سجاد خداخواه. امتیاز کل: ۷۶۶٫۹۲

 

۲٫ تیم سوم: آسمان. سرپرست تیم: رضا احمدی. سایر اعضای تیم: حسین خلیلی، محمدصادق شیدوش، متین بخشی، سینا دانش. امتیاز کل: ۷۶۶٫۹۲