به وبسایت مجموعه ورزشی دانشگاه شهید رجائی خوش آمدید.

استخر

سونا (خشک و بخار)،جکوزی و حوضچه آب سرد

سالن کشتی و ژیمناستیک

سالن کشتی و ژیمناستیک

زمین تنیس خاکی و سالن تنیس روی میز

زمین تنیس خاکی و سالن تنیس روی میز

زمین های فوتبال و پیست دومیدانی

زمین چمن بزرگ (طبیعی) و زمین چمن کوچیک (مصنوعی)

سالن های چند منظوره آقایان و بانوان

سالن بسکتبال،هندبال،والیبال،فوتسال،بدمینتون و…

سالن های چند منظوره آقایان و بانوان

سالن بسکتبال،هندبال،والیبال،فوتسال،بدمینتون و…

برنامه استخر دانشگاه در تابستان 1403

برنامه استخر دانشگاه در تابستان 1401
روز / ساعت8-1212-13:3014-1616-19:3020-21:30
شنبهاختصاصی-آموزشی آقایاناختصاصی-آموزشی آقایاناختصاصی-آموزشی آقایانعمومی آقایانعمومی آقایان
یکشنبهاختصاصی-آموزشی بانواناختصاصی-آموزشی بانواناختصاصی-آموزشی بانوانعمومی بانوان
دوشنبهاختصاصی-آموزشی آقایاناختصاصی-آموزشی آقایاناختصاصی-آموزشی آقایانعمومی آقایانعمومی آقایان
سه شنبهاختصاصی-آموزشی بانواناختصاصی-آموزشی بانواناختصاصی-آموزشی بانوانعمومی بانوان
چهارشنبهاختصاصی-آموزشی آقایاناختصاصی-آموزشی آقایاناختصاصی-آموزشی آقایانعمومی آقایانعمومی آقایان
پنجشنبهعمومی و آموزشی بانوانعمومی و آموزشی بانوانسانس ویژه آزاد آقایان
(غیر قابل استفاده برای همکاران)
سانس ویژه آزاد آقایان
(غیر قابل استفاده برای همکاران)
سانس ویژه آزاد آقایان
(غیر قابل استفاده برای همکاران)
جمعهعمومی و آموزشی عمومی و آموزشیعمومی و آموزشیعمومی و آموزشیعمومی و آموزشی

پکیج های آموزش شنا

محصولی متناسب با انتخاب شما یافت نشد