دکتر سعید علیائی

مرتبه علمی: استاد

  • ایمیل: s_olyaee@sru.ac.ir
  • تلفن: 00982122970030
  • فکس: 00982122970030
  • دانشکده: مهندسی برق
  • گروه: مهندسی الکترونیک

زمینه های پژوهشی

ردیفعنوان
1نانومترولوژی
2سلول های خورشیدی
3افزاره های کریستال فوتونی
4حسگرهای کریستال فوتونی
5ردیاب­ ها و جستجوگرهای نوری
6فاصله­ یاب و سرعت ­سنج ­های لیزری
7تداخل­ سنج ­های لیزری

 

سوابق تحصیلی

مدرک تحصیلی / محل و تاریخ اخذ / عنوان پایان نامه

دکترای تخصصی الکترونیک (الکترونیک نوری) از دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386.عنوان رساله: اندازه ­گیری جابه ­جایی­ های نانومتری با استفاده از تداخل­ سنج لیزری سه مودی.
کارشناسی ارشد برق- الکترونیک از دانشگاه علم و صنعت ایران، 1378.عنوان پایان­­ نامه: طراحی و ساخت فاصله­ یاب لیزری به روش فاز.
کارشناسی برق- الکترونیک از دانشگاه مازندران، 1376.عنوان پایان­­ نامه: طراحی و ساخت تقویت ­کننده اکو به همراه مخلوط ­کننده صوتی و اکوآلایزر.

 

سوابق اجرایی

ردیفعنوان و زمان مسئولیت
 1مدیر حوزه ریاست از سال 1396 تا کنون
2معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید رجائی از سال 1391 تا 1396.
 3عضو کمیسیون مهندسی برق و کامپیوتر از سال 1393 تاکنون
 4عضو هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی از سال 1393 تاکنون
5مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه نشریه JECEI از سال 1393 تا کنون.
6عضو اصلی هسته قطب علمی آموزش کشور از سال 1391 تا کنون
7رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید رجائی از سال 1389 تا 1391.
8مدیر گروه قدرت از سال 1383 تا 1385.
9مدیر گروه کنترل و ابزاردقیق از سال 1381 تا 1385.
ردیفسایر مسئولیت های علمی – اجرایی
 1رئیس کمیته راهنمایان المپیاد جهانی کامپیوتر 2017
2عضو ستاد برگزاری هفته ملی پژوهش و فناوری وزارت آموزش و پرورش از سال 1392 تا 1396
3دبیر اجرایی، عضو هیات داوران و دبیر کمیته داوران جشنواره جوان خوارزمی از سال 1392 تا 1396
4دبیر و عضو شورای انفورماتیک دانشگاه از سال 1394 تا 1396
5دبیر کمیته دستگاهی کرسی­های نظریه­پردازی، نقد و مناظره دانشگاه شهید رجائی
6عضو کمیته پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع دکتری از سال 1391 تا 1393
7ناظر عالی و دبیر کمیته تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه شهید رجائی
8نایب رئیس و عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه شهید رجائی از سال 1392 تا 1394
9عضو کمیته تخصصی درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید رجائی از سال 1391 تا 1392
10عضو کمیته برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه سال 1395 دانشگاه شهید رجائی
11عضو کمیته ساماندهی نیروی انسانی دانشگاه شهید رجائی از سال 1390 تا 1392
12سرگروه داوری و عضو گروه تخصصی برق و الکترونیک کشوری جشنواره جوان خوارزمی از سال 1388 تا 1391
13عضو شورای راهبردی صنعت میکروالکترونیک در سال 1388
14عضو گروه داوری تخصصی برق و الکترونیک کشوری جشنواره جوان خوارزمی از سال 1386 تا 1391

دروس تدریس شده

عنوان درس
مدارهای الکتریکی 1 و 2
بلورهای فوتونی
مدارهای الکترونیکی
مدارهای مجتمع خطی
آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی
آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی
فوتونیک
الکترونیک نوری 1 و 2
فیزیک الکترونیک
ابزاردقیق
الکترونیک 1، 2 و 3

مقالات مجلات

نویسندگانعنوان مقالهنام نشریهوضعیت چاپسال
S. Olyaee, M. Seifouri, and A. Nikoosohbat“Modeling of index-guiding photonic crystal fiber with low-chromatic dispersion and low-nonlinearity effect (In Persian)”Journal of Modeling in EngineeringVol. 15, No. 50, pp. 17-242017
S. Olyaee and A. Gorgani“Impact of the imperfect polarizing-beam splitter and quarter-wave plate and non-ideal laser beam on the accuracy of nano-displacement laser encoder”International Journal of Mechatronics and Applied MechanicsNo. 2, pp. 15-242017
V. Fallahi, M. Seifouri, S. Olyaee, H. Alipour-Banaei“Four-channel optical demultiplexer based on hexagonal photonic crystal ring resonators”Optical ReviewVol. 24, No. 4, pp. 605-6102017
A. Mohebzadeh-Bahabady, S. Olyaee, and H. Arman“Optical biochemical sensor using photonic crystal nano-ring resonators for detection of protein concentration”Current NanoscienceVol. 13, No. 4, pp. 421-4252017
M. Seifouri, S. Olyaee, M. Dekamin, and R. Karami“Dispersion compensation in optical transmission systems using high negative dispersion chalcogenide/silica hybrid microstructured optical fiber”Optical ReviewVol. 24, No. 3, pp. 318-3242017
R. Karami, M. Seifouri, S. Olyaee, M. Chitsazian, and M. R. Alizadeh“Numerical analysis of a circular Chalcogenide/Silica Hybrid Nanostructured Photonic Crystal Fiber for the purpose of dispersion compensation”International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and FieldsVol. 30, No. 3-4, pp. 1-112017
S. Olyaee, M. Seifouri, and A. Nikoosohbat“Improvement of optical properties in hexagonal index-guiding photonic crystal fiber for optical communications”Mathematics Interdisciplinary ResearchVol. 2, No. 1, pp. 45-572017
E. Ghahremanirad, A. Bou, S. Olyaee, and J. Bisquert“Inductive loop in the impedance response of perovskite solar cells explained by surface polarization model”Journal of Physical Chemistry LettersVol. 8, No. 7, pp. 1402-14062017
S. Olyaee and A. Mohebzadeh Bahabady“Design of photonic crystal biosensor based on nano resonator (In Persian)”Journal of Association of Electrical and Electronics EngineeringVol. 13, No. 4, pp. 81-882017
M. Seifouri, S. Olyaee, and R. Karami“A new design of As2Se3 chalcogenide nanostructured photonic crystal fiber for the purpose of supercontinuum generation”Current NanoscienceVol. 13, No. 2, pp. 202-2072017
M. Bagheri, S. Olyaee, and E. Leitgeb“Analysis the performance of controllers for He-Ne laser stabilization by combination of frequency locking and power balanced methods for nano-metrology applications”Modares Journal of Electrical EngineeringVol. 13, No. 4 pp. 93-982014
S. Olyaee, M. Seifouri, and A. Nikoosohbat“Hexagonal-circular photonic crystal fiber with low chromatic dispersion, low confinement loss, and low nonlinearity (In Persian)”Iranian Journal of Electrical and Computer EngineeringVol. 14, No. 2, pp.  156-1602016
S. Olyaee, M. Seifouri, and A. Nikoosohbat“Hexagonal-circular and square-hexagonal index-guiding photonic crystal fibers”Romanian Review Precision Mechanics, Optics and MechatronicsVol. 25, No. 1, pp. 13-182016
S. Olyaee, M. Seifouri and H. Mohsenirad“Label-free detection of glycated hemoglobin in human blood using silicon based photonic crystal nanocavity biosensor”Journal of Modern OpticsVol. 63, No. 13, pp. 1274-12792016
H. Mohsenirad, S. Olyaee and M. Seifouri“Design of a new two-dimensional optical biosensor using photonic crystal waveguide and nanocavity”Photonics and Lasers in MedicineVol. 5, No. 1, pp. 51-562016
S. Olyaee and M. Bagheri“Stabilization of CO2 laser with fuzzy logic for treatment the cancer cells of ocular tumors”, (In Persian)Lasers in MedicineVol. 12, No. 3, pp. 2-112015
S. Olyaee and A. Gorgani-Firoozjah“A mathematically-based model for evaluating the periodic nonlinearity of laser encoder for nano-displacement measurements”Romanian Review Precision Mechanics, Optics and MechatronicsVol. 24, No. 2, pp. 66-732015
H. Arman, S. Olyaee and A. Mohebzadeh-Bahabadi“Gas sensor based on large hollow-core photonic bandgap fiber”International Journal of Optics and PhotonicsVol. 9, No. 2, pp. 99-1062015.
S. Olyaee and A. Mohebzadeh Bahabady“Design and optimization of diamond-shaped biosensor using photonic crystal nano-ring resonator”OPTIKVol. 126, No. 20, pp. 2560-25642015
M. Seifouri, M. Dekamin and S. Olyaee“A new circular chalcogenide/silica hybrid microstructured optical fiber with high negative dispersion for the purpose of dispersion compensation”OPTIKVol. 126, No. 21, pp. 3093-30982015
S. Olyaee and H. Arman“Improved gas sensor with air-core photonic bandgap fiber”Frontiers of OptoelectronicsVol. 8, No. 3, pp. 314-3182015
S. Olyaee and A. Mohebzadeh Bahabady“Designing a novel photonic crystal nano-ring resonator for biosensor application”Optical and Quantum ElectronicsVol. 47, No. 7,   pp. 1881-18882015
A. Mohebzadeh Bahabady and S. Olyaee“Two-curve-shaped biosensor for detecting glucose concentration and salinity of seawater based on photonic crystal nano-ring resonator”Sensor LettersVol. 13, No. 9, pp. 774-7772015
S. Olyaee and M. Azizi“Design and simulation of nano-displacement measurement sensor based on 2D triangular photonic crystal for 20 nm displacements”, (In Persian)Journal of Applied PhysicsVol. 4, No. 2, pp. 43-552015
S. Olyaee, M. Seifouri, A. Nikoosohbat and M.S.E. Abadi“Low nonlinear effects index-guiding nanostructured photonic crystal fiber”International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials EngineeringVol. 9, No. 2, pp. 133-1372015
S. Olyaee, H. Arman and A. Naraghi“Design, simulation, and optimization of acetylene gas sensor using hollow-core photonic bandgap fiber”Sensor LettersVol. 13, No. 5, pp. 387-3922015
S. Olyaee and A. Mohebzadeh Bahabady“Two-curve-shaped biosensor using photonic crystal nano-ring resonators”Journal of NanostructuresVol. 4, No. 3, pp. 303-3082014
S. Najafgholinezhad and S. Olyaee“A photonic crystal biosensor with temperature dependency investigation of micro-cavity resonator”OptikVol. 125, No. 21, pp. 6562-65652014
M. Seifouri, S. Olyaee and M. Dekamin“A new design of As2Se3 chalcogenide glass photonic crystal fiber with ultra-flattened dispersion in mid-infrared wavelength range”Majlesi Journal of Electrical EngineeringVol. 8, No. 4, pp. 9-152014
S. Olyaee and M. Azizi“Micro-displacement sensor based on high sensitivity photonic crystal”Photonic SensorsVol. 4, No. 3, pp. 220-2242014
M. Seifouri, S. Olyaee, M. Dekamin“Chalcogenide As2Se3 multi cladding microstructured optical fiber with high nonlinearity and flattened dispersion in mid-infrared range”International Journal on Technical and Physical Problems of EngineeringVol. 6, No. 2, pp. 11-162014
S. Olyaee, R. Ebrahimpour, and S. Esfandeh“Modeling of measurement error in refractive index determination of fuel cell using neural network and genetic algorithm”Iranian Journal of Hydrogen and Fuel CellVol. 1, No. 2, pp. 95-1042014
S. Olyaee and Z. Dashtban“Analysis of frequency leakage in different optical paths of nano-metrology systems based on frequency-path models”International Journal of Nanoscience and NanotechnologyVol. 10, No. 2, pp. 79-962014
S. Olyaee, A. Naraghi and V. Ahmadi“High sensitivity evanescent-field gas sensor based on modified photonic crystal fiber for gas condensate and air pollution monitoring”OptikVol. 125, No. 1, pp. 596-6002014
S. Olyaee and S. Najafgholinezhad“Computational study of a label-free biosensor based on photonic crystal nanocavity resonator”Applied OpticsVol. 52, No. 29, pp. 7206-72132013
S. Olyaee, Z. Dashtban and M. H. Dashtban“Design and implementation of super-heterodyne nano-metrology circuits”Frontiers of OptoelectronicVol. 6, No. 3, pp. 318-3262013
Z. Dashtban and S. Olyaee“Design, simulation, and implementation of electronic sections of super-heterodyne interferometer”, (In Persian)Journal of Electronics IndustriesVol. 4, No. 1, pp. 33-422013
S. Olyaee, S. Najafgholinezhad and Hamed Alipour-Banaei“Four-channel label-free photonic crystal biosensor using nanocavity resonators”Photonic SensorsVol. 3, No. 3, pp. 231-2362013
S. Olyaee and S. Najafgholinezhad“A high quality factor and wide measurement range biosensor based on photonic crystal nanocavity resonator”Sensor LettersVol. 11, No. 3, pp. 483-4882013
S. Olyaee and A. Naraghi“Design and optimization of index-guiding photonic crystal fiber gas sensor”Photonic SensorsVol. 3, No. 2, pp. 131-1362013
S. Olyaee and A. A. Dehghani“Ultrasensitive pressure sensor based on point defect resonant cavity in photonic crystal”Sensor LettersVol. 11, No. 10, pp. 1854-18592013
S. Olyaee, M. Sadeghi and F. Taghipour“Design of low-dispersion fractal photonic crystal fiber”International Journal of Optics and PhotonicsVol. 6, No. 1, pp. 57-642012
S. Olyaee and M. Rezazadeh“Linearization of response in four-quadrant position sensing photodetector using MLP and RBF neural networks”, (In Persian)Journal of Electronics IndustriesVol. 2, No. 3, pp. 65-762012
S. Olyaee, M. Soroosh, and M. Izadpanah“Transfer matrix modeling of avalanche photodiode”Frontiers of OptoelectronicVol. 5, No. 3, pp. 317-3212012
S. Olyaee and M. R. Moradian“Separation of the target and flares in the trackers by using the frequency-domain and time-domain algorithms”, (In Persian)Passive Defense Science and TechnologyVol. 3, No. 1, pp.17-272012
S. Olyaee and F. Taghipour“Doped-core octagonal photonic crystal fiber with ultra-flattened nearly zero dispersion and low confinement loss in a wide wavelength range”Fibers and Integrated OpticsVol. 31, No. 3, pp. 178-1852012
S. Olyaee and M. Rezazadeh“3-D measurement by dual four-quadrant position-sensitive detectors in the stereo mode”International Journal of Engineering Research and ApplicationsVol. 2, No. 3, pp. 1157-11612012
S. Olyaee, S. Hamedi and Z. Dashtban“Efficient performance of neural networks for nonlinearity error modeling of three-longitudinal-mode interferometer in nano-metrology system”Precision EngineeringVol. 36, No. 3, pp. 379-3872012
S. Olyaee and F. Taghipour“Ultra-flattened dispersion hexagonal photonic crystal fiber with low confinement loss and large effective area”IET OptoelectronicsVol. 6, No. 2, pp. 82-872012
S. Olyaee and A. A. Dehghani“High resolution and wide dynamic range pressure sensor based on two-dimensional photonic crystal”Photonic SensorsVol. 2, No. 1, pp. 92-962012
S. Olyaee and A. Bidrang“Design of position detection circuit based on the lateral effect photodetector using time delay method and its comparison with voltage difference method”, (In Persian)Journal of Electronics IndustriesVol. 2, No. 2, pp. 91-1082011
S. Olyaee and S. M. Hosseini Zadeh“The linear control of optical power in array light emitting diodes with fixed wavelength”, (In Persian)Quarterly Journal of MoujVol. 13, No. 53,2011
S. Olyaee, F. Taghipour and M. Izadpanah“Nearly zero-dispersion, low confinement loss and small effective mode area index-guiding PCF at 1550nm wavelength”Frontiers of Optoelectronics in ChinaVol. 4, No. 4, pp. 420-4252011
S. Olyaee and F. Taghipour“Design of new square-lattice photonic crystal fibers for optical communication applications”International Journal of the Physical SciencesVol. 6, No. 18, pp. 4405-44112011
S. Olyaee and S. Hamedi“Theoretical and practical education of nonlinear error separations in the measurement systems”, (In Persian)Education TechnologyVol. 6, No. 1, pp. 17-272011
S. Olyaee and S. Hamedi“A low-nonlinearity laser heterodyne interferometer with quadrupled resolution in the displacement measurement”The Arabian Journal for Science and EngineeringVol. 36, pp. 279-2862011
S. Olyaee, A. Bidrang and M. Izadpanah“Analysis of the optimized low-nonlinearity lateral effect sensing detector”Journal of Physics: Conference SeriesVol. 276, pp. 012140-62011
S. Olyaee and F. Taghipour“A new design of photonic crystal fiber with ultra-flattened dispersion to simultaneously minimize the dispersion and confinement loss”Journal of Physics: Conference SeriesVol. 276, pp. 012080-52011
S. Olyaee and S. Hamedi“Neural network approximation of nonlinearity in laser nano-metrology system based on TLMI”Journal of Physics: Conference SeriesVol. 276, pp. 012141-92011
S. Olyaee, M. S. E. Abadi, S. Hamedi and F. Finizadeh“Refractive index determination and nonlinearity modeling in fuel cells using laser heterodyne interferometer”International Journal of Hydrogen EnergyVol. 36, No. 20, pp. 13255-132652011
S. Olyaee, R. Ebrahimpour and S. Hamedi“Modeling and compensation of periodic nonlinearity in two-mode interferometer using neural networks”IETE Journal of ResearchVol. 56, No. 2, pp. 102-1102010
S. Olyaee, M. S. E. Abadi, R. Ebrahimpour and M.R. Moradian“A comparative study of two blind source separation approaches to resolve the multi-source limitation of the nutating rising-sun reticle based optical trackers”International Journal of Computer, Electrical and Electronic EngineeringVol. 2, No. 2, pp. 283-2912010
S. Olyaee, M. S. E. Abadi, S. Hamedi and F. Finizadeh“Use of adaptive RLS, LMS, and NLMS algorithms for nonlinearity modeling in a modified laser heterodyne interferometer”Frontiers of Optoelectronics in ChinaVol. 3, No. 3, pp. 264-2692010
S. Olyaee, S. Hamedi and Z. Dashtban“Design of electronic sections for nano-displacement measuring system”Frontiers of Optoelectronics in ChinaVol. 3, No.4, pp. 376-3812010
S. Olyaee, T. H. Yoon and S. Hamedi“Jones matrix analysis of frequency mixing error in three-longitudinal-mode laser heterodyne interferometer”IET OptoelectronicsVol. 3, No. 5, pp. 215-2242009
S. M. Nejad and S. Olyaee“Unified pulsed laser range finder and velocimeter using ultra-fast time-to-digital converter”Iranian Journal of Electrical and Electronic EngineeringVol. 5, No. 2, pp. 112-1212009
S. M. Nejad, S. Olyaee, N. Jouyandeh and M. Pourmahyabadi“Modeling and simulation of lateral effect position-sensitive detector responsivity to optical stimulators”Journal of Applied SciencesVol. 8, No. 9, pp. 1781-17852008
S. M. Nejad, S. Olyaee and M. Pourmahyabadi“Optimal dark current reduction in quantum well 9 µm GaAs/AlGaAs infrared photodetectors with improved detectivity”American Journal of Applied SciencesVol. 5, No. 8, pp. 1071-10782008
S. M. Nejad and S. Olyaee“Low-Noise High-Accuracy TOF Laser Range Finder”American Journal of Applied SciencesVol. 5, No. 7, pp. 755-7622008
S. M. Nejad, K. Fasihi and S. Olyaee“Modified phase-shift measurement technique to improve laser-range finder performance”Journal of Applied SciencesVol. 8, No. 2, pp. 316-3212008
S. Olyaee and S. M. Nejad“Error analysis, design and modeling of an improved heterodyne nano-displacement interferometer”Iranian Journal of Electrical and Electronic EngineeringVol. 3, No. 4, pp. 53-632007
S. Olyaee and S. M. Nejad“Stabilization of laser frequency based on the combination of frequency locking and power balance methods”Journal of Applied SciencesVol. 7, No. 24, pp. 3965-39702007
S. Olyaee and S. M. Nejad“Nonlinearity and frequency-path modelling of three-longitudinal-mode nanometric displacement measurement system”IET OptoelectronicsVol. 1, No. 5, pp. 211-2202007
S. Olyaee and S. M. Nejad“Design and simulation of velocity and displacement measurement system with subnanometer uncertainty based on a new stabilized laser Doppler-interferometer”The Arabian Journal for Science and EngineeringVol. 32, No. 2C, pp. 89-992007
S. Olyaee and S. M. Nejad“Characterization of elliptically polarized light and rotation angle of PBS in the three-longitudinal-mode laser interferometer using the Jones matrices”Journal of Applied SciencesVol. 7, No. 19, pp. 2806-28112007
S. M. Nejad and S. Olyaee“Comparison of TOF, FMCW and phase-shift laser range-finding methods by simulation and measurement”Journal of Technology and EducationVol. 1, No. 1, pp. 11-182006
S. M. Nejad and S. Olyaee“Cross-talk and intermediate frequency deviation effects on phase-shift range finder”Iranian Journal of Science and TechnologyVol. 26, No. B4, pp. 647-6542002

 

مقالات همایش‌ها

عنوان و تاریخ برگزاری کنفرانسعنوان مقالهنویسندگان
1st West Asian Colloquium on Optical Wireless Communications (WACOWC2018), Isfahan, Iran, 25 April 2018.“Comparison of Hybrid DCO-OFDM-PWM and DCO-OFDM-PPM in Cellular Channel”Z. Ghassemlooy, F. Ebrahimi, and S. Olyaee
1st West Asian Colloquium on Optical Wireless Communications (WACOWC2018), Isfahan, Iran, 25 April 2018.“Low crosstalk and low insertion loss 43-channel AWG Demultiplexer”M. Seifouri, M. Ahmadvand, and S. Olyaee
Proceedings of the 7th International Conference on Nanostructures (ICNS7), Tehran, Iran, 27 February-1 Mar 2018.“Absorption Enhancement in Tandem Perovskite/Kesterite Solar Cells”E. Ghahremanirad, S. Olyaee, and B. Abdollahi Nejand
7th Conference on Nanostructured Solar Cells (NSSC), Tehran, Iran, (In Persian), 21 December 2017.“Investigation and Analysis of Inductive Loop of Perovskite Solar Cells Impedance Response by using Surface Polarization Model”E. Ghahremanirad, S. Olyaee and J. Bisquert
Advanced Nanotechnology in Engineering and Medical Science (ANEMS 2017) Conference, Langkawi Island, Malaysia, 20-21 November 2017.“A Simple Method for Nonlinearity Error Correction in Laser Super-Heterodyne Interferometers as Nano-Displacement Measurement Systems”S. Olyaee and M. Sherafat
The 5th International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA2017), Shiraz, Iran, 21-23 November, 2017.“Mathematically Modeling of Imperfect Polarized Laser Beam in Laser Encoders for Automotive Applications”S. Olyaee, A. Gorgani Firoozjah, and A. Naraghi
20th International Conference on Advanced Nanotechnology, Amsterdam, Netherlands, 11-12 September, 2017.“Identification and Estimation of Nonlinearity in Nanometrology System Resulting from Target Velocity”S. Olyaee, M. Sherafat, and R. Ebrahimpour
The 13th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC 2017), Valencia, Spain; 26-30 June, 2017.“Visible Light Communications with Hybrid OFDM-PTM-Invited Paper”Z. Ghassemlooy, F. Ebrahimi, S. Rajbhandari, S. Olyaee, X. Tang, and S. Zvanovec
5th Iranian Conference on Engineering Electromagnetics, Tehran, Iran, (In Persian), 19-20 April, 2017.“Improvement of the Insertion Loss in an 8 Channeled AWG Demultiplexer with Tapered Waveguide and Flat Spectral Response”M. Ahmadvand, M. Seifouri, and S. Olyaee
5th Iranian Conference on Engineering Electromagnetics, Tehran, Iran, (In Persian), 19-20 April, 2017.“New Photonic Crystal Fiber Biosensor Using Surface Plasmon Resonance”M. Azimi Roueini, M. Seifouri, and S. Olyaee
3rd Iranian Conference on Communication Engineering, Tehran, Iran, (In Persian), 22-23 February 2017.“Design and simulation of 4-channel power splitter in E, S, C, L and U bands via line defects in photonic crystal”S. Olyaee, M. Seifouri, and E. Azimi Soorani
International Conference on Perovskite Thin Film Photovoltaics (ABXPV17), Valencia, Spain, 1-2 March 2017.“Enhanced Light Confinement in Perovskite Solar Cells by Incorporating Plasmonic Nanorings”E. Ghahremanirad, S. Olyaee, K. Abedi, and V. Ahmadi
24th Telecommunications Forum, Belgrade, Serbia, 22-23 November 2016.“Investigation of target speed effect on nonlinearity error caused by non-ideal PBS in DTLMI”S. Olyaee and M. Sherafat
2nd International Conference on Perovskite Solar Cells and Optoelectronics (PSCO-2016), Genova, Italy, 26-28 September 2016.“Plasmon-enhanced Optical Absorption of Perovskite Solar Cells Using Metallic Nanoparticle Arrays With Different Morphologies”E. Ghahremanirad, S. Olyaee, K. Abedi, V. Ahmadi, and B. Abdollahi Nejad
10th IEEE/IET International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP 2016), Prague, Czech Republic, 20-22 July 2016.“Square-Hexagonal Nanostructured Photonic Crystal Fiber at 1550 nm Wavelength”S. Olyaee, Ali Nikoosohbat, and A. Chizari
10th  IEEE/IET International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP 2016), Prague, Czech Republic, 20-22 July 2016.“Nano-plasmonic Thin-Film Solar Cell Receiver in Visible Light Communication”E. Ghahramanirad and S. Olyaee, and A. Chizari
The 8th National Conference on Education, Tehran, Iran, (In Persian), 25-26 May 2016. “Teaching process of indoor optical wireless communication for optical communication networks course in accordance with the syllabus of MSRT (Ministry of Science, Research and technology)” F. Ebrahimi and S. Olyaee
The 8th National Conference on Education, Tehran, Iran, (In Persian), 25-26 May 2016 (The Best Paper Award).“Providing a new method to teaching photonic crystals with emphasis on the description and analysis of photonic crystal fibers”V. Fallahi and S. Olyaee
The 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2016), Shiraz University, Shiraz, Iran, (In Persian), 10-12 May 2016.“Power and Frequency Stabilization of He-Ne Laser for Nanometrology System based on Fuzzy Logic”S. Olyaee, M. Bagheri, and Z. Dashtban
4th Iranian Conference on Optics and Laser Engineering, Malek-Ashtar University of Technology, Isfahan, Iran, (In Persian), 2-3 September 2015.“Design of Fuzzy Controlled System CO2 Laser for Ophthalmology Applications”S. Olyaee and M. Bagheri
4th Iranian Conference on Optics and Laser Engineering, Malek-Ashtar University of Technology, Isfahan, Iran, (In Persian), 2-3 September 2015.“Nonlinearity of Quarter Wave Plates in Nano-displacement Measurement of Laser Encoder using Jones Matrix Analysis”A. Gorgani-Firoozjah and S. Olyaee
4th Iranian Conference on Optics and Laser Engineering, Malek-Ashtar University of Technology, Isfahan, Iran, 2-3 September 2015.“Design of a New Biosensor Device Based on Photonic Crystal Waveguide and Nanocavity”H. Mohsenirad, S. Olyaee, and M. Seifouri
2nd Congress on Electrical Engineering, Computer Science, and Information Technology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, (In Persian), 22 August 2015.“Optimization of Chromatic Dispersion and Losses in Chalcogenide Optical Fibers”M. Seifouri, S. Olyaee, and R. Karami
The 13th International Conference on Telecommunications (ConTEL), Graz, Austria, 13-15 July 2015.“Modeling the Nonlinearity of Polarizing Beam Splitters in Nano displacement Measurement of Laser Encoder Using Jones Matrix Analysis”S. Olyaee and A. Gorgani Firoozjah
The 7th National Conference on Education, Tehran, Iran, 6-7 May 2015.“An Educational Software to learn the PID Controllers” (In Persian)S. Olyaee and M. Bagheri
The 7th National Conference on Education, Tehran, Iran, 6-7 May 2015.“Teaching the Laser Nanometric Displacement Sensors” (In Persian)S. Olyaee and A. Gorgani Firoozjah,
8th Iranian Fuel Cell Seminar, Isfahan, Iran, 25-26 February 2015.“Simulation of Phase Measurement System for Detection of Refractive Index of Fuel Cell”Z. Dashtban and S. Olyaee
ICISEEE 2015: XIII International Conference on Information Science, Electronics and Electrical Engineering, Istanbul, Turkey, 16-17 February, 2015.“Ultra-low Chromatic Dispersion, Low Confinement Loss, and Low Nonlinear Effects Index- guiding Photonic Crystal Fiber”S. Olyaee, M. Seifouri, A. Nikoosohbat, and M.S.E. Abadi
9th IEEE/IET International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP 2014), Manchester Metropolitan University, Manchester, UK, 23-25 July 2014.“Design of High Sensitivity Gas Sensor based on Air core Photonic Bandgap Fiber”S. Olyaee, H. Arman, and E. Leitgeb
9th IEEE/IET International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP 2014), Manchester Metropolitan University, Manchester, UK, 23-25 July 2014.“A Diamond-shaped Bio-sensor Based on Two- dimensional Photonic Crystal Nano-ring Resonator”S. Olyaee, A. Mohebzadeh, and E. Leitgeb
2nd International Conference on Nanotechnology, Istanbul University, Turkey, 9-11 July 2014.“Low Chromatic Dispersion and Confinement Loss Nano Photonic Crystal Fiber”S. Olyaee, M. Seifouri, and A. Nikoosohbat
7th Iranian Conference on Fuel Cells, Qeshm, Iran, 26-27 Feb 2014.“Investigation of Refractive Index Variation Effect on the Output Voltage of Proton Exchange Membrane (PEM) Fuel Cells”S. Olyaee and S. Esfandeh
3rd Conference on Applications of Nanotechnology, Imam Hussein University, Tehran, Iran, 27-28 November 2013.“Modeling of   two Nanometrology Systems Based on the Frequency-Path Method” (In Persian)S. Olyaee and Z. Dashtban
3rd Conference on Applications of Nanotechnology, Imam Hussein University, Tehran, Iran, 27-28 November 2013.“Nano-Displacement Sensor Based on Photonic Crystal Structure” (In Persian)S. Olyaee and M. Azizi
3rd Iranian Conference on Optic and Laser Engineering (ICOLE), Malek- Ashtar University of Technology, Isfahan, Iran, 8-10 October 2013.“Design of CMOS Double-Balanced Mixer for Super-Heterodyne Laser Interferometer” (In Persian)S. Olyaee and A.R. Maleki,
18th European Conference on Network and Optical Communications and 8th Conference on Optical Cabling and Infrastructure, Graz, Austria, 10-12 July 2013.“Photonic Crystal Fiber Gas Sensor for Using in Optical Network Protection Systems”A. Naraghi, S. Olyaee, A. Najibi, and E. Leitgeb
21th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2013), Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 14-16 May 2013.“A hybrid genetic algorithm-neural network for modeling of periodic nonlinearity in three- longitudinal- mode laser heterodyne interferometer”S. Olyaee, R. Ebrahimpour, and S. Esfandeh
21th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2013), Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 14-16 May 2013.“A Novel Multi-Channel Photonic Crystal Waveguide Biosensor”S. Olyaee and S. Najafgholinezhad
5th National Conference on Education, Tehran, Iran, 15-16 May 2013.“Avalanche Photodiode Modeling; A New Method to Effective Teaching of Complex Optical Structures” (In Persian)M. Izadpanah and S. Olyaee
5th National Conference on Education, Tehran, Iran, 15-16 May 2013.“Education of Various Refractive Index Measuring Systems based on Optical Methods for BSc Electrical Engineering Teaching” (In Persian)S. Esfandeh, S. Olyaee, and R. Ebrahimpour
6th Iranian Fuel Cell Seminar, Tehran, Iran, 12-13 March 2013.“Hybrid Genetic Algorithm-Neural Network for Membrane RI Measurement Error Modeling in PEM Fuel Cells”S. Olyaee, R. Ebrahimpour, and S. Esfandeh,
11th National and 2nd International Rubber Industries Expo, Tehran, Iran, 26-28 February 2013.“Impact of the Various Tiers on the Performance of Anti-lock Breaking System (ABS)” (In Persian)B. Moaveni, S. Nasri, S. Olyaee, and A. Barshan
19th Iranian Conference on Optics and Photonics Sistan and Baloochestan University, Zahedan, 22-24 January 2013.“Improvement of Gas Sensor Properties Based on Index-Guiding Photonic Crystal Fiber” (In Persian)S. Olyaee, V. Ahmadi, and A. Naraghi
19th Iranian Conference on Optics and Photonics, Sistan and Baloochestan University, Zahedan, 22-24 January 2013.“A Hybrid Neural–Genetic Algorithm for Nonlinearity Modeling in Three-Mode Laser Heterodyne Interferometer” (In Persian)S. Olyaee, R. Ebrahimpour, and S. Esfandeh
IEEE, IET 8th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP 2012), Poznan University of Technology, Poznań, Poland, 18-20 July 2012 (Travel Grant Award).“Analysis and Modeling of Avalanche Photodiode Using Transfer Matrix Method”S. Olyaee, M. Izadpanah, and A. Najibi
IEEE, IET 8th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP 2012), Poznan University of Technology, Poznań, Poland, 18-20 July 2012 (Travel Grant Award).Pressure Sensor using High Quality Photonic Crystal Cavity Resonator”S. Olyaee and A. A. Dehghani, “Nano
4th National Conference on Education, Shahid Rajaee University, Tehran, Iran, 16-17 May 2012.“Education of Biosensor based on Photonic Crystal Structure” (In Persian)S. Olyaee and S. Najafgholi Nejad
2nd Conference on Hydrogen and Fuel Cell, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran, 2-3 May 2012.“Determination of Refractive Index using Super-Heterodyne Interferometer” (In Persian)S. Olyaee and S. Esfandeh
2nd Conference on Applications of Nanotechnology, Imam Hussein University, Tehran, Iran, 14-15 February 2012.“Elimination of Reference Signal Path in the Super-Heterodyne Nano-Metrology System” (In Persian)S. Olyaee and B. Monfared
5th Iranian Conference on Fuel Cells, Tehran, Iran, 15-16 February 2012.“The Novel Measurement Error Modeling in Refractive Index Determination of Fuel Cell via APA and RLS”S. Olyaee, S. Esfandeh, and S. Kadkhodazadeh
18th Iranian Conference on Optics and Photonics, Tabriz University, Tabriz, pp. 268-270, 7-9 February 2012.“Design and Simulation of a High Accuracy Pressure Sensor based on Photonic Crystals” (In Persian)S. Olyaee and Z. Dashtban
18th Iranian Conference on Optics and Photonics, Tabriz University, Tabriz, pp. 139-142, 7-9 February 2012.“Modeling of Measurement Error in Refractive Index Determination of Fuel Cell using Affine Projection Algorithm (APA)” (In Persian)S. Olyaee and S. Esfandeh
18th Iranian Conference on Optics and Photonics, Tabriz University, Tabriz, pp. 127-130, 7-9 February 2012.“Analysis of the Thermal and Tolerance Effects in VECSEL Lasers using Numerical Solution of Shrodinger Equation in Coupled Quantum Wells” (In Persian)S. Olyaee, M. J. Sharifi, and M. S. Sharifi
5, 27-2nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, Shiraz University, Shiraz, Iran, pp. 1-29 December 2011.“The Delay-Time Method in Position Controller of Movable Object using the Lateral Effect Photodetector” (In Persian)S. Olyaee and A. Bidrang
11th International Conference on Telecommunications, ConTEL, Graz University of Technology, Austria, pp. 525-530, 15-17 June 2011.“Hybrid Analytical-Neural Network Approach for Nonlinearity Modeling in Modified Super- Heterodyne Nano- Metrology System”S. Olyaee, Z. Dashtban, M. H. Dashtban, and A. Najibi,
11th International Conference on Telecommunications, ConTEL, Graz University of Technology, Austria, pp. 531-534, 15-17 June 2011.“Ultra-Flattened Dispersion Photonic Crystal Fiber with Low Confinement Loss”S. Olyaee and F. Taghipour
The 2nd Iranian Conference on Optics and Laser Engineering, Malek-ashtar University of Technology, Isfahan, Iran, 18-19 May 2011.“Design and Implementation of a New Optical Microphone Independent of Membrane Structure Technology” (In Persian)S. Olyaee and M. Hajizadegan
The Third National Conference on Education, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran, pp. 160, 18-19 May 2011.“Education of Position Sensing Detector based on Simulation of Lateral Effect Photodetector” (In Persian)S. Olyaee and A. Bidrang
2nd Conference on Applications of Nanotechnology in Sciences, Engineering, and Medicine, Mashhad, Iran, pp. 81-82, 16-17 May 2011.“Comparison Study between Nano-Metrology Systems based on Heterodyne Interferometers”S. Olyaee and Z. Dashtban
2nd Conference on Applications of Nanotechnology in Sciences, Engineering, and Medicine, Mashhad, Iran, pp. 203-204, 16-17 May 2011.“The Effect of Nanoscale Thin Multiplication Region on the Characteristics of Avalanche Photodetectors”S. Olyaee and M. Izadpanah
9th Conference on Nano-Technology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, pp. 1034-1039, 3-4 March 2011.“Nonlinearity Error Modeling in Laser Nanometrology System using Stacked Generalization Neural Network” (In Persian)S. Hamedi and S. Olyaee
17th Iranian Conference on Optics and Photonics, International Center for Science, High Technology & Environmental Sciences, pp. 401-404, 8-10 February 2011.“Design and Analysis of Frequency-Path Modeling in Two- Mode Heterodyne and Three- Mode Super- Heterodyne Interferometers” (In Persian)S. Olyaee and Z. Dashtban,
3rd Iranian Conference on Photonics Engineering, International Center for Science, High Technology & Environmental Sciences, pp. 233-236, 8-10 February 2011.“Simulation of Blind Source Separation in Four-Quadrant Position Sensing Detector using Neural Network” (In Persian)S. Olyaee and M. H. Karimi
4th Iranian Conference on Fuel Cells, Shahid Rajaee Teacher Training University,Tehran, Iran, pp. 1-7, 24-25 November 2010 (The Best Paper Award).“Increasing the Accuracy in the Refractive Index Measurement of Fuel Cell Membrane”S. Olyaee and Z. Dashtban
18th Iranian Conference on the Electrical Engineering, Isfahan, Iran, pp. 421-425, 11-13 May 2010.“Adaptive RLS Algorithm for Nonlinearity Modeling in the Nanometrology System”S. Olyaee, M. S. E. Abadi, S. Hamedi, and F. Finizadeh
The IEEE, IET International Symposium on Communications Systems, Networks and Digital Signal Processing, Northumbria University, Newcastle upon Tyne, UK, pp. 725-729, 21-23 July 2010.“Adaptive Algorithms for Nonlinearity Modeling in Laser Heterodyne Interferometer”S. Olyaee, M. S. E. Abadi, S. Hamedi, and F. Finizadeh
The proceedings of the National Conference on Modern Instructional Methods, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran, pp. 1-7, 19-20 May 2010.“Using the old Methodologies through the E-Learning to Learn Second Language”A. Najibi and S. Olyaee
The proceedings of the National Conference on Modern Instructional Methods, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran, pp. 8-17, 19-20 May 2010.“Theoretical-Skillful Compound Instruction in Nano-Photonics and Optoelectronics Research-Instructional Domain”S. Olyaee, S. Hamedi and A. Najibi
The proceedings of the National Conference on Modern Instructional Methods, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran, pp. 18-32, 19-20 May 2010.“Instructional of the first-order and the second- order errors in heterodyne and homodyne interferometers”S. Hamedi, S. Olyaee and A. Najibi
The 1st Conference on the Role of Basic Scientifics in Nano-Technology, Imam Hussein University, Tehran, Iran, pp. 385-387, December 10-11, 2009 (The Best Paper Award).“Design of Integrated Circuit of Super-Heterodyne System for Measuring the Nano-Scale Dimensions” (In Persian)S. Olyaee, S. Hamedi and A. Najibi
3rd Iranian Conference on Fuel Cells, Tehran, Iran, pp. 1-7, October 28-29, 2009.“Refractive Index Determination in Fuel Cells by using Laser Heterodyne Interferometer”S. Olyaee and S. Hamedi
International Conference on E-Learning & Teaching, Iran University of Science and Engineering, Tehran, Iran, pp. 1-4, December 9-10, 2009.“Analysis Terminologies used in Field of E-Learning with their Persian Translations”A. Najibi and S. Olyaee
International Conference on E-Learning & Teaching, Iran University of Science and Engineering, Tehran, Iran, pp. 5-10, December 9-10, 2009.“Investigation of Effectiveness Parameters on the Evaluation of the E-Content Production through Maximal Usage of Persian Words” (In Persian)A. Najibi and S. Olyaee
Photonics and Optoelectronics Meetings, Proceedings of SPIE, Vol. 7515, pp. 75150H-1-8, Wuhan, China, August 8-10, 2009.“Modeling of the nonlinearity in nano-displacement measuring system based on the neural network approaches”S. Olyaee, R. Ebrahimpour, S. Hamedi and F. M. Jafarlou
1st National Conference on Optics and Laser Engineering, Isfahan, Iran, pp. 262-267, May 20-21, 2009.“Modeling of Nonlinearity in Nanometrology Interferometric System using Neural Networks Ensemble” (In Persian)S. Hamedi, S. Olyaee and R. Ebrahimpour
1st National Conference on Optics and Laser Engnieenring, Isfahan, Iran, pp. 28-33, May 20-21, 2009 (The Best Paper Award).“The Linear Control of Optical Power in Array Light Emitting Diodes with Fixed Wavelength” (In Persian)S. Olyaee and S. M. Hosseini Zadeh
1st National Conference on Optics and Laser Engnieenring, Isfahan, Iran, pp. 693-698, May 20-21, 2009.“Target and Flares Separation in the Reticle Seekers Based on the Dual UV-IR Detection”S. M. Nejad, M. Listani and S. Olyaee
1st National Conference on Optics and Laser Engnieenring, Isfahan, Iran, pp. 70-74, May 20-21, 2009.“The Stabilization of Two-Mode He-Ne Laser Cavity Based on Thermally Controled Oscillator” (In Persian)S. Olyaee, F. Abbas Zadeh and S. Hamedi
1st National Conference on Optics and Laser Engnieenring, Isfahan, Iran, pp. 211-215, May 20-21, 2009.“Separation of Non-Coherent Sources Based on the Fast- ICA Algorithm in ICA- Based Reticle Seeker” (In Persian)S. M. Nejad, M. Sanadgol Nezami and S. Olyaee
17th Iranian Conference on Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, pp. 290-294, May 12-14, 2009.“Subnanometer Heterodyne Interferometer Based the Optical Head with Quadrupled Measurement Resolution”S. Olyaee and S. Hamedi
17th Iranian Conference on Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran,, pp. 63-68, May 12-14, 2009.“Simulation of Reticle Seeker Operation based on the Independent Component Analysis (ICA) for Coherent Sources by using the Symmetric Orthogonalization Method” (In Persian)S. M. Nejad, S. Olyaee and M. R. Nezami
The proceedings of the 15th Iranian Conference on Optics and Photonics, Isfahan, Iran, pp. 247-250, January 27-29, 2009.“Infrared Signal Position Extraction Using the Lovell Pattern” (In Persian)S. Olyaee, A. Madahi and P. Salamn Nasr
IEEE 5th International Symposium on High-Capacity Optical Networks and Enabling Technologies, Penang, Malaysia, pp. 116-119, November 18-20, 2008.“Correction of Nonlinearity in High-Resolution Nano-Displacement Measurements”S. Olyaee and S. Hamedi
IEEE 6th Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, Graz, Austria, pp. 626-629, July 23-25, 2008.“Reduction of Non-Orthogonality Effect in Nanometrology System by Modified Optics and Signal Conditioner”S. Olyaee and S. M. Nejad
proceedings of the 13th Iranian Annual Conference on Optics and Photonics, The Physical Society of Iran, Iran Telecommunication Research Center (ITRC), Tehran, pp. 117-123, February 6-8, 2007.“A New Design of Frequency Stabilization System Based on the Frequency Pulling and Power-Balanced Methods”S. Olyaee and S. M. Nejad,
IEEE Circuit and Systems Society, ICECS, Nice, France, pp. 1360-1363, December 10-13, 2006.“Frequency-Path Modeling for Three-Longitudinal-Mode Interferometer”S. Olyaee and S. M. Nejad
IEEE Circuit and Systems Society, ICECS, Nice, France, pp. 914-917, December 10-13, 2006.“Accuracy Improvement by Nonlinearity Reduction in Two-Frequency Laser Heterodyne Interferometer”S. M. Nejad and S. Olyaee
The proceedings of the 9th Joint Conference on Information Science (JCIS) and 4th International Conference on Photonic, Networking and Computing, Kaohsiung, Taiwan, ROC, pp. 1373-1376, October 8-11, 2006“Accuracy Improvement in the Nano-displacement Measurement Based on the Doppler-Interferometry Method by Cross-talk Reduction”S. Olyaee and S. M. Nejad
The proceedings of the 9th Joint Conference on Information Science (JCIS) and 4th International Conference on Photonic, Networking and Computing, Kaohsiung, Taiwan, ROC, pp. 1377-1380, October 8-11, 2006.“Nanometric Displacement Measurement System Using Three-Longitudinal-Mode He-Ne Laser”S. M. Nejad and S. Olyaee
The proceedings of the 12th Iranian Annual Conference on Optics and Photonics, The Physical Society of Iran, Shiraz University, pp. 419-422, January 31-February 2, 2006.“Utilizing the Secondary Beat Frequency for Sensitivity Increasing of Nanometric Displacement” (In Persian)S. Olyaee and S. M. Nejad
The proceedings of the 13th Iranian Conference on Electrical Engineering, Zanjan University, pp. 65-70, May 10-12, 2005.“Measurement of the Nanometric Displacement at High Velocities Using Stabilized Laser” (In Persian)S. Olyaee and S. M. Nejad
The proceedings of the 11th Annual Conference on Optics and Photonics, The Physical Society of Iran, Shahid Beheshti University, Tehran, pp. 177-185, February 2-3, 2005.“LDVDM System using Two-Longitudinal- Mode He-Ne Laser Cavity” (In Persian)S. Olyaee and S. M. Nejad
proceedings of the 12th Iranian Conference on Electrical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, pp. 121-126, May 11-13, 2004.“A New High Accuracy Time-Of-Flight Range Finder with Q-Switching Nd:YAG Laser”S. M. Nejad and S. Olyaee
proceedings of the 12th Iranian Conference on Electrical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, pp. 276-282, May 11-13, 2004.“Design and Simulation of Laser Velocimeter Using He-Ne Laser at 633 nm Wavelength” (In Persian)S. Olyaee and S. M. Nejad
The proceedings of the 12th Iranian Conference on Electrical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, pp. 241-246, May 11-13, 2004.“Investigation and Simulation of Sn Penetration and X-ray Radiations over PbSeTe/PbSnTe Super Lattice” (In Persian)S. M. Nejad and S. Olyaee
The proceedings of the 10th Annual Conference on Optics and Photonics, The Physical Society of Iran, Kerman University, pp. 54-59, January 28-29, 2004.“Design and Simulation of Distance, Velocity and Direction Measurement System Based on the Doppler Interferometric Method” (In Persian)S. Olyaee and S. M. Nejad
The proceedings of the PIERS, Osaka Japan, p.45, July 18-22, 2001.“Exact Temperature Controlling System for Semiconductor Device Manufacturing”S. M. Nejad, A. Karami and S. Olyaee
The proceedings of the PIERS, Osaka Japan, p.131, July 18-22, 2001.“Design and Assembly of a Wide Band Acoustic Signal Amplifier to Drive Electrostatic Transducers”S. M. Nejad, M. Sotodeh and S. Olyaee
The proceedings of the 7th Optics and Laser conference of Iran, Shahid Beheshti University, Tehran, pp. 13-14, September 5-7, 2000.“Design and Implementation of Phase Shift Laser Range Finder” (In Persian)S. M. Nejad and S. Olyaee
The proceedings of the 7th Optics and Laser conference of Iran, Shahid Beheshti University, Tehran, pp. 19-21, September 5-7, 2000.“Time-of-Flight Laser Range Finder for 1-20 km distances having 5 m resolution” (In Persian)S. M. Nejad and S. Olyaee

 

 

پروژه های پژوهشی

عنوان پروژهمحل اجرا/کارفرماسال
تحلیل و امکان­ سنجی اعمال نانوذرات به ساختار سلول خورشیدی به منظور افزایش بازدهیدانشگاه شهید رجائی – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک1396
بررسی و شبیه ­سازی اثرات غیرخطی در نانوانکدرهای لیزریدانشگاه شهید رجائی – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک1396
مدل­ سازی یک حسگر زیستی کریستال فوتونی با استفاده از نانوتشدیدگرهادانشگاه شهید رجائی – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک1395
ساخت و بهینه ­سازی مدارهای آماده­ سازی سیگنال در سامانه اندازه ­گیری جابه ­جاییدانشگاه شهید رجائی – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک1395
طراحی حسگر جابه­ جایی با استفاده از ساختارهای کریستال فوتونی دوبعدیدانشگاه شهید رجائی – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک1395
طراحی و شبیه ­سازی سلول خورشیدی با بازده بالا مبتنی بر نانوساختارهاصندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور1395
بررسی و تحلیل انواع حسگرهای کریستال فوتونیدانشگاه شهید رجائی – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک1394
تولید محتوای وب ­سایت انگلیسی دانشگاه شهید رجائیدانشگاه شهید رجائی – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک94-1393
طراحی و بهینه­ سازی سیستم آموزشی تحقیقاتی مدارهای مجتمع خطی و کاربردهای آندانشگاه شهید رجائی – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک1394
بررسی و تحلیل ردیابی لیزری مبتنی بر آشکارسازهای نوری اثر جانبیدانشگاه شهید رجائی – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک1394
طراحی و شبیه سازی فیبر کریستال فوتونی هدایت شاخص با تلفات کمدانشگاه شهید رجائی – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک1394
ایجاد پایلوت شبکه ارتباطی درون آزمایشگاهی با استفاده از سامانه­ های انتقال نوریدانشگاه شهید رجائی – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک94-1393
طراحی و ساخت یک سامانه انتقال اطلاعات نوری در فضای آزاددانشگاه شهید رجائی – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک1393
ساخت کنترل­ کننده بیشینه توان نوری تابشی برای ردیابی هدف برای آزمایشگاه تحقیقاتی NORLabدانشگاه شهید رجائی – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک1392
طراحی و شبیه ­سازی سرعت­ سنج لیزری به روش زمان پرواز TOFدانشگاه شهید رجائی – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک92-1391
طراحی و ساخت پایدارساز اپتوالکترونیکی لیزر در سامانه نانومترولوژیدانشگاه شهید رجائی – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک91-1390
طراحی، شبيه­ سازی و ساخت مدارات آشکارساز نوری چهار ربعی مورد استفاده در ردياب ليزریدانشگاه شهید رجائی – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک90-1389
طراحی، راه ­اندازی و تجهیز آزمایشگاه تخصصی نانوفوتونیک و میکروالکترونیک نوریدانشگاه شهید رجائی90-1389
طراحی و ساخت بخش­های الکترونیک سیستم تداخل­ سنج سوپر هترودایندانشگاه شهید رجائی – آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک1388
طراحی و راه ­اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیکدانشگاه شهید رجائی87-1386
بررسی، طراحی و ساخت شبیه­ساز جستجوگر رتیکلیدانشگاه شهید رجائی88-1386
طراحی، به­روزآوری و راه­اندازی آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطیدانشگاه شهید رجائی85-1384
طراحی مفهومی، شبيه سازی و امکان سنجی جستجوگر رتيکلی دوگانهدانشگاه علم و صنعت ایران – مرکز تحقیقات نانوپترونیکس85-1384
ساخت نمونه نيمه صنعتی سرعت سنج ليزری (طرح SBDC)دانشگاه علم و صنعت ایران –مرکز تحقیقات الکترونیک86-1384
بررسي، طراحي و شبيه سازي سيستم ردياب پرتو ليزردانشگاه علم و صنعت ایران –مرکز تحقیقات الکترونیک84-1383
طراحي و ساخت نمونه كامل آزمايشگاهي سرعت سنج ليزريدانشگاه علم و صنعت ایران –مرکز تحقیقات الکترونیک84-1382
فاز صفر سر جستجوگر ليزریدانشگاه علم و صنعت ایران –مرکز تحقیقات الکترونیک83-1382
طراحي و ساخت سيستم تشخيص حرارت چرخ و محور قطارراه آهن جمهوری اسلامی ایران84-1380
ساخت و راه اندازي فيلترهاي DR براي سيستم BTS موبايلشرکت مخابرات سیار1380
طراحي و ساخت فاصله ياب ليزري به روش زماني براي فواصل m300 تا km20 با دقت m5دانشگاه علم و صنعت ایران –مرکز تحقیقات الکترونیک80-1378
مهندسي معكوس سيستم اتوپايلوت موشك هاگدانشگاه علم و صنعت ایران –مرکز تحقیقات الکترونیک78-1377

 

پایان نامه ها

حمیده محسنی راد، طراحی و شبیه­سازی سه بعدی بیوحسگر مبتنی بر نانو تشدیدگر کریستال فوتونی با حساسیت بالا، 1392.
مهسا باقری، کنترل­کننده فرکانس و توان فازی لیزر هلیوم-نئون مورد استفاده در نانومترولوژی، 1392.
عبداله گرگانی فیروزجاه، مدل‌سازی و جبران‌سازی خطاهای غیرخطی متناوب در نانو‌انکدرهای لیزری، 1392.
حسن آرمان، طراحی و مدل­سازی نانوحسگر گاز مبتنی بر فیبر کریستال فوتونی با هسته هوا، 1391.
علی نیکوصحبت، طراحی و شبیه سازی فیبرهای کریستال فوتونی شاخص هدایت شده با تلفات تحدید، اثرات غیرخطی و پاشیدگی رنگی کم، 1391.
احمد محب­زاده، طراحی بیوحسگر با حساسیت بالا مبتنی بر نانوحلقه­های تشدیدگر کریستال فوتونی، 1391.
مسلم دکامین، بهینه­سازی پاشیدگی رنگی در فیبرهای با ساختار ریز مبتنی بر شیشه چلکوجناید، 1391.
مرتضی عزیزی، طراحی و شبیه­سازی حسگر نانو جابه­جایی براساس ساختار کریستال فوتونی، 1390.
سمیرا نجفقلی­نژاد، بهینه سازی پارامترهای ضریب کیفیت و حساسیت بيوحسگر مبتنی بر ساختارهای کریستال فوتونی، 1389.
عالیه نراقی، طراحی و شبیه­سازی حسگر گاز با حساسیت بالا براساس ساختار کریستال فوتونی، 1389.
سمیه اسفنده، مدل سازی خطای اندازه گیری ضریب شکست محلول پیل سوختی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، 1389.
مرتضی رضازاده، طراحي و ساخت دنبال­كننده پرتو ليزري بر مبناي آشكارساز چهارربعي برای مخابرات نوری فضای آزاد، 1388.
بهرام منفرد، تحلیل و جبران­سازی خطا در تداخل­سنج سه مود بهبود یافته­ي هتروداین، 1388.
مهدیه ایزدپناه، تحلیل و مدل­سازی رفتارآشکارساز نوری بهمنی (APD) به روش ماتریس انتقالی (TM)، 1388.
علی اصغر دهقانی، طراحی و شبیه­سازی حسگر فشار با دقت بالا براساس ساختار کریستال فوتونی، 1388.
زهرا دشتبان، طراحی و ساخت بخش­های الکترونیک سامانه نانومترولوژی بر مبنای روش سوپرهتروداین، 1388.
علی بیدرنگ، طراحی، مدل­سازی و شبیه­سازی آشکارساز نوری تعیین موقعیت اثر جانبی با کاهش اثرات غیرخطی، 1387.
فاطمه فینی­زاده، مدل­سازی و جبران­سازي خطاي غيرخطي در تداخل­سنج­هاي ليزري هتروداین با استفاده از فيلترهاي تطبيقي، 1387.
فهیمه تقی­پور، طراحی و شبیه­سازی فیبر فوتونیک کریستال دو بعدی به منظور کمینه کردن همزمان پاشیدگی و تلفات تحدید، 1387.
محمدرضا مرادیان، جداسازی منابع نوری با استفاده از روشهای جدا سازی منابع کور، 1386.
سمانه حامدی، طراحی و شبیه­سازی سيستم اندازه­گيری فواصل نانومتری مبتنی بر تداخل­سنج لیزری هتروداین با کاهش اثرات غیر خطی، 1386.

 

کتاب ها

تصویر جلدعنوان
 

831519197482

دکتر سعید علیائی و مهندس فرزانه ابراهیمی، اصول مخابرات بی ­سیم نوری مبتنی بر دیودهای نورانی، انتشارات دانشگاه شهید رجائی، 1396

 pdf
 FGifDAAAQBAJ

S. Olyaee and A. Naraghi, “Nanostructures for Novel Therapy: Synthesis, Characterization and Applications”, Elsevier, 2017.

Book Chapter

  indexS. Olyaee, H. Mohsenirad, and A. Mohebzadeh-Bahabady, “Photonic Crystal Chemical/Biochemical Sensors: Progress in Chemical Sensor”, (Book Chapter) InTech Publisher, 2016
 OLYAEEکریستال های فوتونی؛ افزاره ها، فیبرها، نانوساختارها و حسگرهادکتر سعید علیائی و مهندس احمد محب زاده بهابادی، 1395pdf
2مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد، دکتر سعید علیائی و مهندس الناز قهرمانی، انتشارات دانشگاه شهید رجائی، 1393pdf
1مقدمه ای بر فوتونیک، دکتر سعید علیائی، انتشارات دانشگاه شهید رجائی، 1389pdf
 3S. Olyaee and S. Hamedi, “Nano-metrology based on the laser interferometers: Advances in measurement sciences”, InTech Publisher, 2010.Book Chapterpdf

عضویت در کمیته علمی همایش ها و جشنواره ها

عنوان و سال
دبیر اجرایی، عضو هیات داوران و دبیر کمیته داوران کشوری نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی، 1396.
رئیس کمیته راهنمایان المپیاد جهانی کامپیوتر 2017، 1396.
دبیر علمی پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران، 1396.
دبیر شورای سیاست­گذاری نهمین همایش ملی آموزش، 1396.
عضو ستاد برگزاری مراسم هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش، 1395.
دبیر اجرایی و عضو هیات داوران کشوری هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی، 1395.
عضو شورای سیاست­گذاری دومین همایش ملی یافته ­های نوین در علوم ورزشی، 1395.
عضو کمیته علمی نهمین سمینار پیل سوختی ایران، 1395.
عضو کمیته علمی هشتمین همایش ملی آموزش، 1395.
عضو کمیته علمی روش­ های نوین آموزشی در علوم فنی و مهندسی، 1395.
دبیر کمیته داوران بخش دانش­آموزی هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی، 1395.
 (TPC &) Member of Scientific Committee 2nd Annual International Conference on Artificial Intelligence and Computer Engineering [AICE2018], 18-20 May, 2018, Xi’an, Shaanxi, China.
(TPC &) Member of Scientific Committee 11th IEEE/IET International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, CSNDSP18, 18-20 July 2018, Budapest, Hungary.
International conference on Information Technology, Information Systems and Electrical Engineering (ICITISEE), 23-24 August 2016, Yogyakarta, Indonesia.
(TPC &) Member of Scientific Committee 10th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, CSNDSP16, 20-22 July 2016, Prague, Czech Republic.
دبیر مسابقات ملی عمودپروازهای چند پره، 94-1393
Conference Committee, ICMN 2015: 17th International Conference on Microelectronics and Nanoelectronics, 8-9 April 2015, Dubai, UAE.
Conference Committee, ICOPLP 2015: 17th International Conference on Optoelectronics, Photonics and Laser Physics, 8-9 October 2015, Osaka, Japan.
Third International Conference on Image Information Processing (ICIIP -2015), December 10 – 13, 2015, Jaypee University of Information Technology, Waknaghat, Shimla, Himachal Pradesh, INDIA.
عضو کمیته علمی هشتمین سمینار پیل سوختی ایران، نجف آباد، ایران، 6 و 7 اسفند 1393.
2014 International Conference on System Engineering and Science Research (SESR 2014), October 25-26, 2014, Indianapolis, Indiana, USA.
4th International eConference on Computer and Knowledge Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 2014.
(TPC &) Member of Scientific Committee 9th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, CSNDSP14, 23-25 July 2014, Manchester Metropolitan University, UK.
دبیر اجرایی و عضو هیات داوران کشوری هفدهیمن جشنواره جوان خوارزمی، 1394.
دبیر ششمین همایش ملی آموزش، تهران، ایران، اردیبهشت 1393.
Conference Committee, ICOPLP 2014: International Conference on Optoelectronics, Photonics and Laser Physics, 12-13 March 2014, Dubai, UAE.
عضو کمیته علمی هفتمین سمینار پیل سوختی ایران، قشم، ایران، 7 و 8 اسفند 1392.
دبیر اولین همایش ملی اسلام و ارزش­های متعالی با تاکید بر اخلاق، تهران، ایران، 7 اسفند 1392.
دبیر اجرایی اولین همایش آموزش الکتروشیمی ایران، تهران، ایران، بهمن 1392.
دبیر هفتمین کارگاه محاسبات سریع و تورین، تهران، ایران، 2 تا 4 بهمن 1392.
دبیر اجرایی و عضو هیات داوران کشوری شانزدهیمن جشنواره جوان خوارزمی، 1393.
دبیر کنفرانس فیزیک محاسباتی، تهران، ایران، 30 دی تا 2 بهمن 1392.
Member of Scientific Committee, 2013 IEEE Second International Conference on Image Information Processing (ICIIP -2013), Jaypee University of Information Technology, INDIA, 9-11 December 2013.
عضو ستاد برگزاری هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش، آذر 1392.
عضو شورای سیاست­گذاری سومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی، تهران، ایران، 13 و 14 آذر 1392.
دبیر اجرایی پانزدهمین و عضو هیات داوران کشوری جشنواره جوان خوارزمی، 1392.
عضو کمیته علمی ششمین سمینار پیل سوختی ایران، تهران، ایران، اسفند 1391.
دبیر پنجمین همایش ملی آموزش، تهران، ایران، 1392.
سرگروه داوری تخصصی برق الکترونیک یازدهمین تا چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی، 1388 تا 1391.
عضو کمیته علمی پنجمین سمینار پیل سوختی ایران، تهران، ایران، 1390.
عضو کمیته علمی چهارمین سمینار پیل سوختی ایران، تهران، ایران، 1389.
عضو کمیته علمی هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2009)، تهران، ایران، 1388.
عضو گروه داوری تخصصی نهمین تا چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی، 1386 تا 1391.

 

عضویت در کمیته علمی نشریات

عنوان نشریه
International Journal of Distributed Sensor Networks; Hindawi
Optics; Science Publishing Group
Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations
Journal of Optics and Photonics; Herbert Publications
Research Journal of Physics
Trends in Applied Sciences Research
Asian Journal of Scientific Research
Journal of Applied Sciences
Research Journal of Nanoscience and Nanotechnology

 

داوری نشریات

عنوان نشریه
IEEE Sensors Journal
Optical and Quantum Electronics
Modern Physics Letters B
IEEE Transaction on Circuits and Systems I
Journal of Lightwave Technology
Journal of the Optical Society of America B
Optics Communications
Applied Optics
IEEE Photonics Technology Letters
IET Optoelectronics
Optics Letters
Journal of Modern Optics
Photonics Technology Letters
Optica Applicata
Journal of Optoelectronic and Advanced Materials
International Journal of Electronics and Communications
Optik
Optics
Frequenz
Sensors
Precision Engineering
Optics and Lasers in Engineering
Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics
Acta Physica Polonica A
Photonic Sensors
Journal of Sensors
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
Applied Sciences (MDPI)
Tabriz Journal of Electrical Engineering
Engineering
International Journal of Engineering
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology
Asian Journal of Scientific Research
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering
Journal of Applied Sciences
Trends in Applied Sciences Research
Sensor Letters
Industrial Electronics
Journal of Technology of Education
Sensors and Actuators, B. Chemical
International Nano Letters
American Journal of Modern Physics
Computer Technology and Application
Journal of Modeling in Engineering
American Journal of Optics and Photonics

 

داوری کنفرانس ها

عنوان و سال کنفرانس
The 2nd International Conference on Information Technology, Information Systems and Electrical Engineering, (ICITISEE 2017), Yogyakarta, Indonesia, 1-3 November 2017.
The Fourth International Conference on Image Information Processing (ICIIP), Jaypee University of Information Technology, Himachal Pradesh, INDIA, 21-23 December 2017.
The 6th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), Ferdowsi University of Mashhad,  Mashhad, Iran, 13-14 October 2016.
The 3rd International Conference on Electronic Design, Phuket, Thailand, 11-12 August 2016.
چهارمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران، فروردین 1395.
بیستمین و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، بهمن 1393.
4th International Conference on Computer and Knowledge Engineering __ ICCKE2014, Mashahd, Iran, October 2014.
عضو کمیته علمی هفتمین سمینار پیل سوختی ایران، قشم، ایران، اسفند 1392.
ششمین همایش ملی آموزش، تهران، ایران، اردیبهشت 1393.
بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، بهمن 1392.
2014 IEEE TENSYMP, Kuala Lumpur, Malaysia, 14 – 16 April 2014.
(TPC of) IEEE Second International Conference on Image Information Processing, December 2013.
پنجمین همایش ملی آموزش، تهران، ایران، 1392.
ششمین کنفرانس پیل سوختی ایران، تهران، ایران، 1391.
هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران (ICOP)، اصفهان، ایران، 1390.
پنجمین کنفرانس پیل سوختی ایران، تهران، ایران، 1390.
دومین کنفرانس بین­المللی کنترل، ابزاردقیق و اتوماسیون، شیراز، ایران، 1390.
چهارمین کنفرانس پیل سوختی ایران، تهران، ایران، 1389.
هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2009)، تهران، ایران، 1388.
نخستین کنفرانس ملی مهندسی اپتیک و لیزر (NCOLE2009)، اصفهان، ایران، 1388.
عضو گروه داوری تخصصی نهمین تا چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی، 1386 تا 1391.
سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران (ICOP)، اصفهان، ایران، 1385.

 

افتخارات

عنوان و سال
دریافت تقدیر نامه از رئیس دانشگاه شهید رجائی برای مسئولیت معاونت پژوهش و فناوری، 1396.
دریافت تقدیر نامه از دبیر کنفرانس شبکه ­های هوشمند انرژی، 1396.
دریافت تقدیر نامه از رئیس دانشکده علوم انسانی، 1396.
دریافت تقدیر نامه از رئیس دانشگاه شهید رجائی برای برگزاری پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران،1396.
انتخاب آقای مهندس رحیم کرمی به عنوان پژوهشگر برتر وزارت آموزش و پرورش در سال 1396.
دریافت تقدیر نامه از دبیر پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران، 1396.
دریافت تقدیر نامه از رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای برگزاری کارگاه، 1396.
دریافت تقدیر نامه از رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش ­پژوهان جوان برای برگزاری هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی، 1396.
دریافت تقدیر نامه از رئیس دانشگاه شهید رجائی برای برگزاری پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران، 1396.
دریافت تقدیر نامه از دبیر ششمین کنفرانس بین ­المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، 1395.
دریافت تقدیر نامه از سرپرست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برای هفته ملی پژوهش، 1395.
دریافت تقدیر نامه از دبیر دومین همایش ملی یافته ­های نوین در علوم ورزشی، 1395.
دریافت تقدیر نامه از مدیر کل دفتر مالکیت فکری، سازمان پژوهش ­های علمی و صنعتی ایران، 1395.
دریافت تقدیر نامه از رئیس دانشگاه شهید رجائی برای همکاری در سومین کنفرانس مخابرات ایران، 1395.
دریافت تقدیر نامه از رئیس انجمن فیزیک ایران، 1395.
دریافت تقدیر نامه از دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، 1395.
دریافت تندیس و لوح تقدیر برای انتخاب مقاله برتر هشتمین همایش ملی آموزش، 1395.
دریافت لوح تقدیر از بیست و سومین جشنواره کتاب سال دانشجویی کشور برای کتاب «مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد» در سال 1395.
انتخاب خانم مهندس حمیده محسنی­ راد به عنوان پژوهشگر برتر وزارت آموزش و پرورش در سال 1395.
انتخاب آقای مهندس احمد محب­زاده بهابادی به عنوان پژوهشگر دانشگاه شهید رجائی در سال 1395.
دریافت تقدیر نامه از سرپرست کمیسیون ملی یونسکو برای اجرای سمینار ملی، 1394.
دریافت تقدیر نامه از وزیر آموزش و پرورش برای برگزاری هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی، 1394
پژوهشگر برتر دانشگاه شهید رجائی در سال 1394.
دریافت لوح تقدیر و تندیس برای کتاب سال دانشگاه با عنوان «مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد»، 1394.
دریافت تقدیر نامه از رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش­ پژوهان جوان برای برگزاری هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی، 1394
دریافت تقدیر نامه از وزیر آموزش و پرورش برای برگزاری شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی، 1393.
دریافت تقدیر نامه از دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، 1393.
دریافت نشان درجه یک پژوهش، 1393.
استاد نمونه استان تهران در سال 1393.
دریافت لوح تقدیر از رئیس انجمن الکتروشیمی ایران، بهمن 1392.
پژوهشگر شاخص دانشگاه شهید رجائی در سال 1392.
دریافت تندیس و لوح تقدیر برای هدایت پایان­نامه برتر کارشناسی ارشد (خانم مهندس سمیرا نجفقلی­نژاد؛ پژوهشگر برتر وزارت آموزش و پرورش)، آذر 1392.
دریافت لوح تقدیر به دلیل فعالیت ­های شاخص معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، آذر 1392.
دریافت لوح تقدیر برای برگزاری پانزدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی، شهریور 1392.
دریافت لوح تقدیر برای برگزاری پنجمین همایش ملی آموزش، تیر 1392.
دریافت تندیس و لوح تقدیر مقاله برتر در ششمین همایش پیل سوختی ایران در اسفند 1391.
دریافت لوح تقدیر به دلیل فعالیت­ های شاخص در زمان مسئولیت ریاست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند 1391.
پژوهشگر شایسته تقدیر دانشگاه شهید رجائی در سال 1391.
دریافت تندیس و لوح تقدیر برای هدایت پایان­نامه برتر کارشناسی ارشد (خانم مهندس زهرا دشتبان)، آذر 1391.
استاد نمونه استان تهران در سال 1391.
دریافت تندیس و لوح تقدیر برای هدایت پایان­نامه برتر کارشناسی ارشد (خانم مهندس تقی ­پور)، سال 1390.
پژوهشگر برتر دانشگاه شهید رجائی در سال 1390.
دریافت لوح تقدیر بابت کسب عنوان دانشکده برتر، 1389.
دریافت لوح تقدیر برای کتاب سال دانشگاه با عنوان “مقدمه­ای بر فوتونیک”، 1389.
استاد نمونه دانشگاه شهید رجائی در سال 1389.
دریافت لوح تقدیر مقاله برتر در چهارمین همایش پیل سوختی ایران در آذرماه 1389.
دریافت تندیس و لوح تقدیر برای هدایت پایان­نامه برتر کارشناسی ارشد (خانم مهندس حامدی؛ پژوهشگر برتر وزارت آموزش و پرورش) سال 1389.
دریافت لوح تقدیر برای سرگروهی داوری یازدهمین جشنواره جوان خوارزمی، 1389.
پژوهشگر برتر دانشگاه شهید رجائی در سال 1388.
دریافت لوح تقدیر مقاله برتر در همایش نقش علوم پایه در فناوری نانو در سال 1388.
استاد نمونه دانشگاه شهید رجائی در سال 1388.
دریافت لوح تقدیر مقاله برتر در کنفرانس مهندسی فوتونیک سال 1387.
استاد نمونه دانشگاه شهید رجائی در سال 1384.
دریافت لوح دانشجوی ممتاز دوره دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1380.
دریافت رتبه اول دانش ­آموختگان دوره کارشناسی در دانشگاه مازندران، سال 1376.