فرم ثبت نام اردوی مشهد بسیج کارکنان – اردیبهشت 96

زمان برگزاری: 19 تا 22 اردیبهشت

مهلت ثبت نام: تا 6 اردیبهشت

حداکثر ظرفیت 40 نفر و اولویت با همکارانی است که زودتر ثبت نام نمایند

هزینه: 80 هزار تومان که به صورت دو قسط 40 هزار تومانی از حقوق کسر میگردد

مهلت ثبت نام به پایان رسید