لیست دانش آموختگان

تصویر پرسنلیتصویر پرسنلی
نام و نام خانوادگی

حسن طهرانی مقدم

دانشکده
  • مهندسی مکانیک
مدرک تحصیلی
  • کاردانی
  • کارشناسی
گرایش

ریخته گری