archibanner

فعالیت های اداره تربیت بدنی در خصوص کلاس های آموزشی شامل:

(کلاس های دانش افزایی ، دوره های مربی گری و آکادمی های ورزشی)

 

(کلاس ها و آکادمی های ورزشی)

برگزاری جشنواره آکادمی بسکتبال (تابستان ۹۷) دانشگاه شهید رجایی

 

                              

 

برگزاری کلاس های آموزش تیراندازی به دانشجویان علاقه مند

 

(کارگاه های دانش افزایی و سخنرانی ها)

برگزاری جلسات به همراه معاونت دانشجویی به همراه انجمن های ورزشی

 

برگزاری کارگاه های دانش افزایی 

 

(دوره های مربی گری : ورزشی و داوری و امدادگر)

برگزاری دوره های مربی گری

 

 

دو بهمن هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۵۱
فکس: ۲۲۹۷۰۰۵۱
داخلی: ۲۳۱۶
vcs @ srttu.edu