environment

فصلنامه علمی- پژوهشی علوم و مهندسی محیط زیست با هدف ارتقاي سطح علمی پژوهشگران و انتشار آخرين يافته ها و نتایج پژوهش های علمي در زمينه علوم و مهندسي محيط زيست و توسعه پایدار منتشر مي شود. این نشریه از طریق تفاهمنامه رسمی دانشکده محیط زیست وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست با انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار به طور مشترک انتشار می یابد. صدور پروانه انتشارفصلنامه علوم و مهندسي محيط زيست در تاريخ 13/5/92 به شماره ثبت 12510/92 از سوي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني ابلاغ شده است. این فصلنامه علمی– پژوهشی بوده و به زودی تمام نمایه های علمی پژوهشی را اخذ خواهد کرد؛ لذا از کلیه پژوهشگران وفعالان محیط زیست و کلیه اعضاء انجمن تقاضا می شود ما را در این راه ارزشمند یاری نمایند و با همیاری وارسال مقالات فاخر خود به غنای علمی آن بیافزایند. ضمنا از علاقه مندان و نویسندگان مقالات علمی و تخصصی محیط زیست و همچنین اعضای محترم و دوستداران انجمن درخواست می شود مقاله خود را به آدرس سامانه http://esa.uoe.ir/ بارگذاری نموده و در صورتیکه عضو انجمن می باشید، به نحو مقتضی جمله “عضو انجمن آموزش محیطزیست و توسعه پایدار” را در مقاله خود قید فرمائید.با صمیمانه ترین آرزوی سعادت و شادکامی برای تمامی عزیزان و دوستداران محیط زیست  دکتر ولی الهی- مدیر مسئول فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست

journal-of-environmetal-science

امروز بیست و یک آبان هزار و سیصد و نود و هشت

تلفن: 22970060
فکس: 22970033
داخلی: 0000
test@srttu.edu