environment

arm-logo

 

بیانیه انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران در مورد منع ورود ماهی مهاجم تیلاپیا سال 1396

هر گونه اقدام در مجوز ورود، گسترش و توسعه پرورش ماهی تیلاپیا در آب های ایران به مثابه خیانت به کشور

انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران هشدار می دهد که هرگونه صدور مجوز ورود ماهی تیلاپیای زنده و هر گونه اقدام به گسترش و توسعه پرورش این ماهی در آب های ایران چه در سال های گذشته و چه در سال های آینده از سوی هر مقام مسئول و هر کارشناسی که صورت گرفته باشد و یا در آینده بخواهد صورت گیرد  به مثابه خیانت به کشور در راستای نابودی تنوع زیستی غنی و بی نظیر آبزیان ایران است. و باید این فرد یا افراد شناسایی شده و نام آنها در اسناد علمی ملی و جهانی ثبت گردد. سالها قبل مسئولین و متخصان شیلات و انجمن محیط زیست ایران طی یادداشت های خود به رئیس وقت موسسه تحیققات شیلات ایران هشدار دادند که ننگ ورود ماهی تیلاپیا را همانند ننگ ورود آزولا به تالاب انزلی به نام خودثبت نکرده و از این کار اجتناب نماید. اما متاسفانه به هشدارهای صاحب نظران شیلات و محیط زیست توجهی نشد و چه به طور آشکار و چه پنهان در قالب طرح های توجیهی کنترل پرورش در محیط های محصور و یا ورود محدود اقدام به وارات این ماهی به آب های ایران گردید. صرفنظر از این که ماهیان زینتی مهاجم سال هاست که به طور قاچاق یا تحت عناوین مختلف وارد کشور می شود و برخی از گونه های خطرناک و مهاجم به طور اتفاقی در آب های ایران  دیده می شوند. اما جای تاسف است که بخواهند به طور رسمی طی برنامه رسمی به میزان هنگفت این ماهی را به آبهای ایران معرفی کنند.

عوام ممکن است از روی ساده دلی حرفی را بدون سند و مدرک بزنند اما عالمان بدون سند و مدرک حرف نمی زنند و حکم و بیانی را صادر را بدون سند صادر نمی کنند. گاهی دلیل و سند مانند آفتاب است و می گویند آفتاب آمد،  دلیل آفتاب. (مولانا) دلیل عالمانه این ادعا که  ورود تیلاپیا به مثابه خیانت به کشوراست چیست؟! ایران بهشت تنوع زیستی است آبزیان ایران نیز کتابخانه غنی از دی ان آی و ودیعه ایی از ذخایر ژنتیکی است که بسیاری از آنها بی نظیر، منحصر به فرد و ناشناخته اند علاوه بر این که بزرگترین ماهیان خاویاری و 5 گونه اقتصادی آنها در حوزه خزر و محدود مکان دیگر در این منطقه یافت می شوند که گروهی از فسیل های زنده و از ارزشمندترین ماهیان جهان محسوب می شوند بزرگترین ماهیان فلس دار استخوانی رودخانه ایی نیز تنها در ایران و حوزه زاگرس یافت می شوند باربوس ماهیان ایران هستند که گاهی به طول   بیش از 160 سانتی متر و  به وزن بیش از صد کیلوگرم می شدند آنها 7 پیکر پنهان در زاگرس اند که قابلیت های بسیار زیادی برای تکثیر و پرورش و تامین پروئین حیوانی برای بشر دارند. نه تنها این ماهیان بلکه ماهیان کوچکی که در چشمه ها و نهرها و جویبار و غارها و رودخانه ها زندگی می کنند ماهیان ارزشمندی از نظر تنوع زیستی محسوب می شوند که متاسفانه نسل بسیاری از این ماهیان در معرض خطر کاهش و نابودی است.  از نظر ارزش علمی و مطالعات تکاملی هر کدام از ماهیان صدها تن ماهی قزل آلا مرغوب می ارزند. نسل ما باید این میراث ارزنده را به عنوان میراث ایران و میراث بشر حفظ کرده و این امانت را  به همان ترتیب به آیندگاه تحویل دهد. هر گونه اقدام در  نابودی محیط زیست و آلودگی زیستگاه این موجودات خیانت در امانت محسوب می شود و برطبق اصل 50 قانون اساسی غیر قانونی بود و  جرم محسوب می شود. بر طبق همین اصل وظیفه حفاظت از محیط زیست وظبفه عمومی تلقی شده بنابر این وظیفه همه آحاد ملت است که از تباهی محیط زیست و آلودگی و  نابودی تنوع زیستی جلوگیری کنند و مانع خیانت در امانت شوند. یکی از مصادیق نابودی تنوع زیستی آبزیان بومی ایران، ورود ماهیان غیر بومی است  ماهی تیلاپیا بسیار مقاوم است و به‌سرعت به سن بلوغ می‌رسد به میزان زیاد تکثیر می شود و تخم ریزی می کند و به سرعت  فضای زیست‌محیطی یا اکوسیستم را از مواد غذایی تهی کرده و رقیب غذایی و فضایی ماهیان بومی است اگر کسی اولین بار اولین بار ژله ماهی کوچکی به نام شانه دار دریای خزر را در سواحل دریای سیاه می دید می توانست تصور کند که این موجود کوچک بتواند کل اکوسیستم با عظمت دریای خزر را به هم بریزد و نسل ماهیان خاویاری را براندازد؟!  اگر  ماهی تیلاپیا  به تالاب ها و اکوسیستمها ریخته شود، بدون اغراق تمامی ماهی‌های آن اکوسیستم را از بین می‌برود.  این ماهی به‌دلیل همین مقاوم بودن می تواند همراه خود ویروس ها و بیماری های جدید واردکند و دارای بسترهای مناسبی برای انواع ویروسها و باکتریها است  خود زنده می‌مانند اما ویروس ها را به دیگر آبزیان انتقال می‌دهند. همه‌چیز‌خواری، سرعت رشد بالا، و سن تکثیر ماهی‌های تیلاپیا و مقاومت ژنتیکی و انطباق آن با شرایط محیط در طی تکثیر و زاد آوری سریع  آن را موجودی  فاجعه‌آفرین برای محیط زیست کشور می گرداند. بی دلیل نیست که نام این ماهی بی عار را خوک آب های داخلی گذارده اند. بهانه و توجیه های انواع متفاوت و گوناگون از این ماهیان و یا نگهداری و پرورش آنها در محیط جدا و قرنطینه واهی و غیر عملی است. وجود امکان سیل در مسیر آبراه ها و فرار ماهیان و یا ورود ناخواسته و یا عمدی آگاهانه و یا ناآگاهانه این ماهیان و گسترش پرورش آن پنهان و آشکار آن اجتناب ناپذیر است. و سرمایه سود را می شناید و بس ! هرکس که اقدام به ورود و رهاسازی ماهیان غیر بومی به آب های ایران می کند همانند آن است که کتاب سوزی و کتابخانه سوزی آنهم کتابخانه و آزمایشگاه بیوتکنولوژی، دی ان ای و ژنیتک را می سوزاند و مجرم است. شما خبر ندارید که چه دانشمندن و چه محققان و یا نامحققان فرصت طلبی هستند که حاضراند هزاران دلار هزینه کنند که این ذخایر ژنتیکی را با سواستفاده و یا تطمیع برخی افراد با حرص و ولع به تاراج برده و به نام خود ثبت کنند؟!! تنوع زیستی ایران با کشورهای مثل انگلستان و آلمان قابل مقایسه نیست آنها صدها و هزارها بار در گذشته رودخانه راین و یا تایم لندن را آزمندانه یا ناآگاهانه در گذشته با ورود سم ها و آلودگی ها صنعتی نابود و تهی کرده اند. و هر رودخانه را بیش از هزاران نفر دانشجو و محقق مطالعه کرده اند. انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران هشدار می دهد که به هر طریق ممکن رسوای و تباهی های زیست محیطی را از جانب هر کس که باشد انتشار داده و امید دارد که آموزش و اطلاع رسانی باعث تعالی اخلاق و فرهنگ حفاظت از محیط زیست باشد. و هشدار می دهد به جای ورود موجودات مهاجم و غیر بومی تمام نیروی خود را صرف حفاظت از تنوع زیستی و افزایش ذخایر با دستیابی به فناوری های نود در تکثیر و رهاسازی گونه های بومی و آماده کردن آنان برای تکثیر و پرورش مصنوعی کرده و نه تنها نسل این ماهیان ارزشمند را حفظ کنیم بلکه با افزایش تولید فراورده های آبزیان آن را سر سفره مردم برده و به رفاه و سلامت اجتماع خود بیندیشیم. انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران

دکتر جلال ولی الهی

رئیس انجمن

10/9/1396

امروز بیست و یک آبان هزار و سیصد و نود و هشت

تلفن: 22970060
فکس: 22970033
داخلی: 0000
test@srttu.edu