تشکیل انجمن دانش آموختگان در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی خبر داد: در اجرای مصوبه جلسه ۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و طرح استمرار ارتباط دانشگاه با فارغ التحصیلان موضوع بخشنامه به شماره ۱۱۱۱۴۵۴ وزارت عتف.   از آذرماه سال ۱۴۰۰ ایدهشکل گرفت و تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ در طی مدت ۱۰ ماه بیش […]

ثبت‌نام در انجمن و شرکت در اولین مجمع عمومی

دانلود اساسنامۀ انجمن دانش‌آموختگان تکمیل فرم ثبت‌نام در انجمن و شرکت در اولین مجمع عمومی

مسابقه طراحی لوگو انجمن دانش آموختگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

📣 معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد: 🔴 به همت انجمن دانش آموختگان دانشگاه برگزار می شود: 🔷 مسابقه طراحی لوگو انجمن دانش آموختگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ⏰ مهلت ارسال آثار: تا ۱۵ مردادماه 🔶نحوه ارسال آثار: رایانامه alumnisru@gmail.com شماره ۰۹۳۷۷۴۷۳۲۳۱