دومین جشنواره آموزش انرژی برای کودکان و نوجوانان

دومین جشنواره آموزش انرژی برای کودکان و نوجوانان در بیست و هفتم بهمن ماه در دانشکده علوم پایه از ساعت ۹ الی ۱۶ برگزار می شود.

اولین نشست تخصصی آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی در بهینه سازی الکتروکاتالیست

آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی دانشکده علوم پایه از برگزاری اولین نشست تخصصی در در روز یکشنبه بیستم بهمن ماه جاری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه خبر داد.

در نخستین جشنواره آموزش انرژی برای کودکان و نوجوانان تاکید شد

لزوم توجه به آموزش انرژی در مسیر پیشرفت جامعه با تاکید بر کودکان و نوجوانان

در دهمین سمینار پیل سوختی ایران تاکید شد

تاکید بر حمایت اثربخش از پژوهش در فنآوری پیل سوختی برای نیل به تجاری سازی آن در کشور

برنامه زمان بندی دهمین سمینار پیل سوختی ایران

برنامه زمان بندی دهمین سمینار پیل سوختی ایران برنامه زمان بندی همین سمینار پیل سوختی ایران اعلام شد جهت دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید

دبیر اجرایی جشنواره خبر داد

برگزاری جشنواره آموزش انرژی برای کودکان و نوجوانان

دبیر اجرایی جشنواره خبر داد

برنامه برگزاری نخستین جشنواره آموزش انرژی برای کودکان و نوجوانان

مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی خبر داد

فراخوان جشنواره آموزش انرژی برای کودکان و نوجوانان