۲۰ شهریور آخرین فرصت گرفتن مجوز دفاع از پایان نامه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند برنامه زمانبندی مجوز دفاع پایان نامه ها طبق روال گذشته اجرا می گردد. از دانشجویان گرامی تقاضا می شود به زمان های مقرر توجه نمایید.img_3599