گزارش کانون گردشگری از برگزاری اردوی برج میلاد و دلفیناریوم

اردوی برج میلاد و دلفیناریوم ویژزه دانشجویان در روز های پنجشنبه و جمعه 21 و 22 آذر ماه برگزا ر گردید .      

اردوی برج میلاد و دلفیناریوم ویژزه دانشجویان در روز های پنجشنبه و جمعه 21 و 22 آذر ماه برگزا ر گردید .

 

 

photo_2019-12-16_12-05-06