گزارش چهارمین روز بازديد دوره اي از سراهاي دانشجويي:

بازديد شوراي مديران معاونت دانشجويي از سراي دانشجويي پسرانه طرشت

با هدف رسيدگي به وضعيت اقامتي دانشجويان در سراهاي دانشجويي و در ادامه بازديدهاي دوره اي؛ سراي دانشجويي طرشت روز سه شنبه مورخ ۲۷ فروردين ميزبان شوراي مديران معاونت دانشجويي بود.

مدیران معاونت دانشجویی در بدو ورود در دفتر مديريت خوابگاه با عوامل و مسئولين خوابگاه ديدار نمودند و سپس به اتفاق آقاي ميرزازاده سرپرست  و آقای بایرامی مسئول حراست خوابگاه از آشپزخانه بازديد به عمل آوردند. هدف از اين بازديد نظارت و كنترل كيفيت غذاي پخته شده بود. آقاي وليخاني مدير دانشجويي در اين بازديد با عوامل آشپزخانه صحبت و در جريان كمبودها قرار گرفت و پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت خدمات رساني ارائه نمود.

سپس هيأت بنا به دعوت دانشجويان در جشن ميلاد حضرت علي اكبر (س) و روز جوان شركت نمود. پس از قرائت قرآن توسط آقاي ابراهيمي؛ معاون محترم دانشجويي آقاي دكتر طهماسبي پور ضمن تبريك اعياد شعبانيه و روز جوان مطالب مهمي در رابطه با اهميت سن جواني مطرح نمودند. ايشان در اين رابطه از اهميت سن نوجواني و جواني در تكوين شخصيت سخن گفته و ویژگی های انسان هوشمند را براي دانشجويان تبيين نمودند.  در ادامه ايشان مسابقه اي را برگزار نموده و از شركت كنندگان درخواست نمود كه شخصيت را تعريف كرده و اجزاء آن را نام ببرند. دانشجويان پاسخ هاي خويش ارائه نمودند و به چهار نفر از دانشجويان كه پاسخ هاي صحيح و درست داده بودند در همان جلسه هديه از سوي آقاي وليخاني (مدير دانشجويي) اهداء گردید.

سپس آقاي دكتر زرنوشه عضو هيأت علمي دانشكده علوم انساني صحبت هاي خويش را مطرح كرده كه در رابطه با ويژگي هاي جوانان از ديدگاه قرآن بود: ايمان به خدا و باور و عقيده صحيح؛ حيا و عفت؛ شجاعت و ريسك پذيري؛ مطالعه و استفاده از محضر اساتيد؛ اعتدال. .

پایان بخش برنامه مراسم مولودي خواني بود كه توسط آقايان فيروزي و حبيبي نژاد انجام گرفت. لازم به ذكر است كه مجري اين برنامه شاد و پرنشاط و آموزشي آقاي آژده بود . عكس هاي زير استقبال پرشور دانشجويان را نشان مي دهد.

img_20190417_173747_936img_20190417_173716_089img_20190417_173736_395dsc_0166img_20190417_173723_860 img_20190417_173731_119 img_20190417_173733_827 img_20190417_173759_405