گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس و سرپرست دانشگاه

مراسم تودیع آقای دکتر حمیدرضا عظمتی رئیس سابق دانشگاه و معارفه آقای دکتر جمال الدین مهدی نژاد به عنوان سرپرست جدید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، صبح روز چهارشنبه پنجم مرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور وزیر محترم آمورش و پرورش آقای دکتر یوسف نوری برگزار گردید.

دانلود گزارش بخشی از عملکرد دانشگاه از مهر ماه ۱۳۹۳ لغایت تیر ماه ۱۴۰۱