گزارش تصویری جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی ۹۷

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاونت دانشجویی، مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی ۹۷ در روز شنبه اول بهمن ماه ۱۴۰۱ در سالن شهید طهرانی مقدم دانشگاه برگزار شد.