گزارش تصويري از هفته سرآمدي آموزش (۱۷ لغايت ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱)

طبق تصميمات معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه، هفته سرآمدي آموزش از تاريخ ۱۷ ارديبهشت لغايت ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ تعيين گرديد. گزارش تصويري از برنامه‌هاي برگزار شده، طبق روزشمار مراسم در ادامه آمده است.

برنامه روز پنجم (۲۱ ارديبهشت)

  • نشست معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي با کارشناسان ستادي حوزه و کارشناسان آموزشي دانشکده‌ها و تقدير از کارشناسان برگزيده
  • سخنراني با موضوع «بررسي انتقادي منطق اجراي سند تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش» توسط آقاي دکتر علي پارسانيا مشاور وزير در اجرايي‌سازي سند تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش

برنامه روز چهارم (۲۰ ارديبهشت)

  • سخنراني با موضوع «تبيين شايستگي‌هاي معلمي در حکمراني آموزشي» توسط آقاي دکتر عباس نجار سرپرست مرکز برنامه‌ريزي منابع انساني و امور اداري
  • برگزاري دوره بازآموزي سامانه آموزشي دانشگاه (ويژه کارکنان)

برنامه روز سوم (۱۹ ارديبهشت)

برنامه روز دوم (۱۸ ارديبهشت)

  • پذيرايي دانشجو معلمان و اساتيد در بدو ورود به دانشگاه
  • بازديد و هديه گل به اساتيد در دانشکده‌ها توسط معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
  • سخنراني با موضوع «نگاهي نو به آموزش‌هاي نوآوري و کارآفريني» توسط آقاي دکتر رحيم سرهنگي رييس موسسه کار و تامين اجتماعي
  • برگزاري دوره بازآموزي سامانه آموزشي دانشگاه (ويژه کارکنان)

برنامه روز اول (۱۷ ارديبهشت)

  • غبارروبي مزار شهداي گمنام
  • سخنراني با موضوع «آموزش‌و‌پرورش پيشرو در دنياي معاصر؛ مسائل و راهکارها» توسط آقاي دکتر محمد وفايي يگانه عضو هيات علمي و مدرس دانشگاه و محقق پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي