گزارش برگزاری کارگاه آموزشی جامع مالکیت فکری و ثبت اختراع بین‌المللی

به کوشش دانشکده مواد و فناوریهای نوین دانشگاه شهید رجایی و با همکاری و حمایت کانون پتنت ایران در مورخ ششم و سیزدهم دیماه، کارگاهی آموزشی با عنوان «مالکیت فکری و ثبت اختراع بین‌الملی» استاد دکتر برنایی با شرکت بیش از پنجاه نفر هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان دانشگاه و تعدادی مهمان خارج از دانشگاه، در محل سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه و سالن سمینار دانشکده مواد و فناوریهای نوین، برگزار گردید.

در این کارگاه عناوینی از جمله اصول و مفاهیم مالکیت فکری، اجزای اختراع، نحوه نگارش متن اختراع و ادعانامه، جستجوی اختراعات و ثبت اختراعات در  داخل و خارج کشور و همچنین حمایت‌های کانون پتنت ایران از ثبت اختراعات شرح داده شد.

در این کارگاه طیف وسیعی از محققین در رشته های مختلف علمی شرکت نمودند

445320195_8908

445513322_25834.zakeri fatemi fazeli2 rangavar jafari asatid group projector salon salon2