گزارش ویژه برنامه روز دانشجوکه در تاریخ ۱۸ آذر ماه به همت بسیچ دانشجویی برگزار شد .

این برنامه با سخنرانی وزیر اسبق آموزش و پرورش آقای دکتر حاجی بابایی و حضور پر شور دانشجویا
ن برگزارشد .

 

 

 

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b2-%db%b0%db%b9_%db%b1%db%b2-%db%b5%db%b5-%db%b1%db%b6
photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b2-%db%b0%db%b9_%db%b1%db%b4-%db%b1%db%b3-%db%b4%db%b9