گزارش برپایی نخستین همایش ملی فرهنگ

 

باسمه تعالی

با عنایت خداوند متعال اولین همایش فرهنگ با تاکید بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی کرونا در مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه و دانشکده علوم انسانی برگزار گردید. این همایش به منظور ترغیب محققین و اساتید پژوهشگر در علوم اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی و … در زمینه پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی بیماری کووید ۱۹ مطرح و اعلام شد. از آنجاییکه علاوه بر پیامدهای جسمانی همه گیری بیماری کرونا و زمینه های پیشگیری از ابتلای آن( نظیر استفاده از ماسک، رعایت بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی ) طی یکسال و نیم اخیر، جهان با پدیده های فرهنگی و اجتماعی جدیدی مواجه شده است که اگر در این زمینه تحقیقات گسترده ای توسط پژوهشگران صورت نگیرد و به پیامدهای مختلف آن توجه نشود و برنامه ریزی جامعی در خصوص مدیریت عوارض نامطلوب آن در جوامع هدف اعمال نگردد باعث بروز مشکلات مضاعف در جامعه شده و زمینه های بروز آسیب های بیشتر را فراهم می کند‌. با اعلام فراخوان های متعدد در محافل علمی و دانشگاهی و پیگیری مستمر دبیر علمی همایش جناب آقای دکتر عین اله خادمی و حضور فعال دبیر همایش جناب آقای دکتر عبداله صلواتی و حمایت های ریاست محترم دانشگاه ۲۳۰ مقاله علمی واصل و مورد داوری علمی قرار گرفت . بررسی ها نشان داد که قریب ۸۵ درصد مقالات از طریق سایر دانشگاه ها و موسسات علمی به دبیرخانه همایش ارسال شده است. با توجه به تنوع و تکثیر مقالات واصل شده، سه نشست با عناوین دین و اخلاق، سبک زندگی و فرهنگ و آموزش به شکل موازی تعریف و اجرا گردید . سخنرانان کلیدی نخستین همایش فرهنگ آقایان دکتر مصطفی رستمی( مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های سراسر کشور، دکتر غفاری( معاون فرهنگی وزارت علوم) دکتر احد فرامرز قراملکی(استاد دانشگاه تهران) بودند که مطالب ارزنده ای را در زمینه موضوع همایش مطرح فرمودند. پس از مراسم افتتاحیه و سخنرانان کلیدی نشست های سه گانه به شکل همزمان در دو نوبت صبح و عصر برگزار و جمعا ۴۰ سخنرانی در نشستها ارایه گردید. با توجه به ماهیت برگزاری مجازی همایش، محدودیت هایی برای ارایه ایجاد می شد که باتدبیر نماینده مرکز آموزش های مجازی دانشگاه اقای دکتر حاج قاسمی رفع شد. همایش از ساعت ۸:۳۰ شروع و نشست های دین و اخلاق و سبک زندگی در ساعت ۱۶:۳۰ و نشست فرهنگ و آموزش در ساعت ۱۸ پایان یافت. در پایان از همه اساتید پژوهشگران و شرکت کنندگان گرانقدر به خاطر حضور فعال آنان، نهایت قدردانی را دارم. در ضمن از حامیان و دبیران همایش ، عوامل اجرایی  همایش، سرکار خانم مهندس ناصری، آقای دکتر نصری، آقای دکتر حاجی قاسمی؛ اقای مرادی، اقای قاضی ، اقای حسن شاهگلدی که در برگزاری هر چه بهتر همایش نقش فعالی داشتند کمال تشکر را دارم.

 

نجف طهماسبی پور

رئیس نخستین همایش ملی فرهنگ

اردیبهشت ۱۴۰۰