گزارش برنامه بازدید از بیمارستان کودکان سرطانی( محک) که در تاریخ ۱۹ آذر ماه به همت مجمع اسلامی دانشجویان برگزار شد .

در تاریخ ۱۹ آذر ماه تعداد۲۳ نفر از دانشجویان با همت مجمع اسلامی دانشجویان از بیمارستان کودکان سرطانی ” محک” بازدید کردند و هدایایی را که تهیه کرده بودند اهداء نمودند .

.

.

 

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b2-%db%b0%db%b9_%db%b2%db%b1-%db%b1%db%b4-%db%b2%db%b4

.

 

 

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b2-%db%b0%db%b9_%db%b2%db%b1-%db%b1%db%b4-%db%b2%db%b8

.

 

photo_2019-12-10_10-11-41.

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b2-%db%b0%db%b9_%db%b2%db%b1-%db%b1%db%b4-%db%b2%db%b9