گزارش انتخابات شورای صنفی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

به گزارش مدیریت امور دانشجویی انتخابات شورای صنفی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در تاریخ ۹۵/۸/۱۷ راس ساعت ۸ صبح لغایت ۱۷ عصر در محل دائمی نمایشگاه دانشگاه برگزار وبا استقبال بی نظیر دانشجویان از دانشکده های مختلف ربرو شد که با تلاش کلیه مسئولین در این حوزه تعداد آرا ماخوذه به ۱۲۴۸ رای رسید و نتیجه آن به کلیه کاندیدا ها و دانشجویان اعلام شد .