گزارش از فرصت مطالعاتی سرکارخانم دکتر حمیدی

جلسه ارايه گزارش خانم دكتر حميدي از فرصت مطالعاتي ايشان هم اكنون در سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني در حال برگزاري مي باشد

photo_2019-02-25_01-39-42-2photo_2019-02-25_01-40-43-2