گزارش از فرصت مطالعاتی سرکارخانم دکتر حمیدی

جلسه ارایه گزارش خانم دکتر حمیدی از فرصت مطالعاتی ایشان هم اکنون در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی در حال برگزاری می باشد

photo_2019-02-25_01-39-42-2photo_2019-02-25_01-40-43-2