گروه قدرت دانشکده مهندسی برق برگزار کرد

اولین سخنرانی علمی روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه در سالن کنفرانس شماره ۲ دانشکده برگزار شد. در این گردهمایی ابتدا آقای دکتر مرادزاده عضو هیأت علمی گروه قدرت ضمن خیرمقدم به حاضرین به تشریح اهداف این گردهمایی پرداختند و افزودند قرار است با توکل بر خداوند متعال از این پس این رویه ادامه پیدا کند و امروز شاهد برگزاری اولین گردهمایی خواهیم بود. سپس آقای دکتر نادری یکی دیگر از اعضای هیأت علمی گروه قدرت سخنرانی علمی خود را با موضوع تشخیص خطا در ماشین‌های الکتریکی آغاز کردند . با آرزوی توفیق برای استادان فرهیخته‌ی دانشکده