گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی برگزار کرد

دومین جشنواره ی «تدریس برتر» به همت کانون دبیران جوان، دانشکده ی علوم انسانی و گروه علوم تربیتی در راستای ارتقاء مهارتهای معلمی در نیمسال تحصیلی اول سال ۹۶ برگزار شد.

بدین منظور برای تمامی شرکت کنندگان یک کارگاه آموزشی برای آشنایی با روند جشنواره و همچنین ویژگی های تدریس و معلم اثربخش به مدت دو ساعت در تاریخ ۲۰ آبان در سالن اجتماعات معاونت محترم فرهنگی برگزار شد.

در مرحله ی اول جشنواره، ۹۱ نفر از شرکت کنندگان در ۹ گروه مختلف، از تاریخ ۱۸ الی ۲۲ آذر به رقابت پرداختند.
در این مرحله علاوه بر اساتید علوم تربیتی که داور عمومی بودند، اساتید رشته های مختلف هم از دانشکده های علوم پایه، علوم تربیتی، معماری، برق، مکانیک و علوم انسانی به عنوان داوران تخصصی حضور داشتند.
مرحله ی دوم جشنواره در تاریخ ۲۸آذر در محل سالن اجتماعات معاونت فرهنگی با صعود ۱۶ نفر از نفرات برتر دور اول برگزار شد و شرکت کنندگان تدریس بسیار قوی و زیبایی را اجرا کردند و نهایتا ۸ نفر به مرحله ی پایانی راه یافتند.

مرحله ی پایانی این جشنواره در نیمسال دوم تحصیلی سال۹۶ قبل از شروع سال جدید برگزار خواهد شد

photo_2018-02-02_01-27-11 photo_2018-02-02_01-27-14 photo_2018-02-02_01-27-20 photo_2018-02-02_01-27-07 photo_2018-02-02_01-27-03photo_2018-02-02_01-26-52

 

 

 

 

 

 

 

photo_2018-02-02_01-27-33