گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی برگزار نمود

IMG_20160208_212955اولین جلسه هماهنگی اجرا و ارزشیابی درس کارورزی ۱ امروز ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی برگزار گردید

این جلسه به همت گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی با هدف هماهنگی نحوه اجرا و ارزشیابی درس کارورزی ۱ برگزار شد. در این جلسه اساتید درس کارورزی از گروه علوم تربیتی و گروه های تخصصی ۷ دانشکده شرکت نمودند. در ابتدای جلسه مدیر گروه تربیتی جناب آقای دکتر صالح صدق پور هدف از تشکیل جلسه را تبیین نمودند. سپس آقای دکتر امام جمعه در مورد اهداف درس کارورزی مطالبی را بیان نمودند. در ادامه آقای دماوندی درمورد نحوه اجرا و ارزشیابی درس کارورزی ۱ توضیحاتی ارائه کردند. سپس اساتید محترم به بحث و تبادل نظر در مورد مطالب گفته شده پرداختند و پیشنهادهایی برای بهتر اجرا کردن درس ارائه نمودند

 IMG_20160208_212945