گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی برگزار کرد

IMG_20160418_200947

IMG_20160418_200944

دومین جلسه توجیهی درس کارورزی ۱ به همت گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی و معاونت آموزشی و پژوهشی این دانشکده امروز ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ از ساعت ۱:۳۰ الی ۳:۳۰ در سالن شهید باهنر و با حضور اساتید تربیتی و تخصصی درس کارورزی ۱ ، مدیر گروه علوم تربیتی، معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی و مدیر نظارت و برنامه ریزی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه نجوه ارزشیابی درس کارورزی ۱ مورد بحث و تبادل نظر فرار گرفت و  نحوه ارزشیابی مرحله ای و نهایی درس کارورزی تصویب شد. در این جلسه مدیر محترم نظارت و ارزیابی دانشگاه جناب آقای دکتر میرمحمدی مصوبات پنجمین کمیته صلاحیت معلمی دانشگاه را به سمع و نظر حضار رساندند.