گروه شیمی دانشکده علوم پایه برگزار نمود

سمینار پسا دکتری توسط دکتر رضا کتال در تاریخ سه شنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۸ با عنوان “اثرنقصان یا اضافی اکسیژن در فعالیت فوتوکاتالیتیکی لایه نازک مس اکسید ”  در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه برگزار شد. آقای دکتر کتال از اول آذر ۹۷ از طریق ستاد نانو به دانشگاه شهید رجایی معرفی و تا تاریخ اول آذر ۹۸ زیر نظر سرکار خانم دکتر مریم صباغان دانشیار گروه شیمی به عنوان محقق پسادکتری فعالیت داشته است. در این پروژه میزان نقصان یا اضافی اکسیژن در شبکه بلوری مس اکسید با XPS مطالعه و با مشخصه یابی های دیگر مورفولوژی و فاز مس اکسید تعیین گردید. سپس اصلاح فعالیت فوتوکاتالیتیکی محصولات مورد نظر برای از بین بردن تریکلوسان مطالعه گردید. این پروژه به صورت مشترک با دانشگاه ملی سنگاپور انجام شده است.

 

whatsapp-image-2019-12-25-at-10-03-04-pm