گروه بندی آزمون برای پذیرفته شدگان نهايي آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش

به اطلاع می رساند برای آزمون روز پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ گروه بندی انجام شده است.

گروه اول از شماره دانشجویی ۳۹۸۹۰۱۵۰۰۱ تا ۳۹۸۹۰۱۵۹۰۰ بعلاوه مهارت آموزانی که از سالهای قبل این درس برایشان باقی مانده است.

گروه دوم از شماره دانشجویی ۳۹۸۹۰۱۵۹۰۱ تا شماره ۳۹۸۹۰۱۷۰۶۷ هستند.

برنامه آزمون گروه اول از ۸ صبح تا ۹:۰۰ بوده و مدت آن ۴۰ دقیقه است.

برنامه آزمون گروه دوم از ۱۰ صبح تا ۱۱:۰۰ بوده و مدت آن ۴۰ دقیقه است.

برای هر کاربر فقط آزمون مربوط به گروه خودش باید قابل مشاهده باشد.

خواهشمند است اعضای هر گروه تا قبل از شروع آزمون زمانبندی آزمون را ملاحظه فرمایند و هر گونه مشکلی را اطلاع دهند تا برطرف شود. موقع آزمون تا حد امکان فقط گروهی که آن ساعت آزمون دارند وارد سامانه شوند.