دانشكده

کنفرانس شبکه هوشمند

کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی ۹۶، در تاریخ ۲۹ و ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ توسط دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید رجایی برگزار خواهد شد. این کنفرانس یکی از رویدادهای مهم علمی کشور در راستای توسعه هوشمندسازی سیستم های تولید و توزیع انرژی می باشد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت کنفرانس به آدرس http://sgc2017.srttu.edu/fa مراجعه نمایند.
r_1_170707231950