کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی فنلاند

کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی(AI Finland2020)در روز چهارشنبه ۹مهر ماه سال جاری به صورت مجازی درشهر تامپره فنلاند با هدف حمایت از تحقیق توسعه وتجاری سازی هوش مصنوعی برگزارخواهد شد. علاقمندان می توانند به آدرس اینترنتی کنفرانس مراجعه نمایند.

https://tampere.ai/en/ai-finland-2020-en/

منبع اصلی خبر

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر: ۹۹۰۷۰۱۰۲