کلاس حل تمرین و رفع اشکال ویژه امتحانات پایان ترم به صورت مجازی  درس مدار الکتریکی ١

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

 بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می‌کند.

 کلاس حل تمرین و رفع اشکال ویژه امتحانات پایان ترم به صورت مجازی  درس مدار الکتریکی ١

️مدرس:  دکتر محمد شمس عضو هیئت علمی گروه الکترونیک

زمان:  ٢١ و ٢٢ خرداد ساعت ٢٠ الی ٢١:٣٠

 هزینه ثبت نام ٣٠ هزار تومان

 پیوند ثبت نام :

https://basijrajaee.ir/forms/PoQOk3

@basijrajaee