کسب مقام نخست مسابقات شوت بسکتبال

مسابقات شوت بسکتبال در روز یکشنبه ۳/۱۱/۹۵ با حضور ۴ تیم از دانشگاههای شهید بهشتی- شهید رجایی- علامه طباطبایی و صنعتی امیر کبیر به میزبانی دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزارگردید که نتایج مسابقات به شرح ذیل می باشد:

مقام اول : دانشگاه شهید رجایی

مقام دوم : دانشگاه علامه طباطبایی

مقام سوم: دانشگاه شهید بهشتی