کسب مقام سوم مسابقات فوتسال

4_195333063922680017درنیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴ مسابقات فوتسال بین دانشکده های دانشگاه به میزبانی دانشکده تربیت بدنی برگزار شد که در این مسابقات تیم دانشکده عمران( عمران ۹۱ ) مقام سوم را کسب کرد .تیم دانشکده تربیت بدنی و مکانیک به ترتیب مقام های اول و دوم را به دست آوردند. اعضای تیم دانشکده عمران به این ترتیب بودند : محمد صادق رفیعی – آرش جواهری – مهدی پور حمزه – علی رنجبر – علی رجائی – جمال الدین رحیمی – محسن تیو – حامد مرتضی کیا – جواد جعفری