کسب مقام دوم مسابقات کشتی آزاد در پانزدهمین المپیاد ورزشی کشور

برای تیم کشتی آزاد،دانشجو محمد پیدایی از دانشکده مکانیک با مربیگری آقای آرش سواد کوهی در وزن ۵۷ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت.

پیدایی پس از استراحت دردور نخست در دور دوم حریف خود از دانشگاه همدان و در دور سوم حریف خود از دانشگاه غیر انتفاعی سناباد گلبهار را پشت سر گذاشت وبه فینال مسابقات راه یافت. وی در دیدار فینال مقابل حریف خود از دانشگاه مازندران شکست خورد و به مدال نقره رسید.