اداره تربیت بدنی خبر داد

کسب مدال طلای ماده دهگانه دوومیدانی توسط آقای میلاد میری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس اداره تربیت بدنی، آقای میلاد میری دانشجوی ارزشمند دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید رجایی در ماده  دهگانه مدال طلای کاروان ورزشی پسران دانشگاه شهید رجایی راکسب نمودند، لازم به ذکر است قهرمانی ایشان در این ماده در حالی رخ داد که از ناحیه پا مصدوم بوده اند.

%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c1-08-12_20-35-06