اداره تربیت بدنی خبر داد

کسب مدال برنز کاراته توسط جناب آقای مجتبی اکبر زاده

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس اداره تربیت بدنی، آقای مجتبی اکبرزاده در چهاردهمین دوره از بازی های المپیاد دانشجویان موفق به کسب مدال برنز در رشته کاراته شد. کاروان ورزشی دانشگاه شهید رجائی با حضور رئیس اداره تربیت بدنی سرکار خانم ناهید ادیب پور  از جمع ۱۲۰ دانشگاه شرکت کننده در این مسابقات، با کسب مدال های ذکر شده در این دوره به مقام چهاردهم رسید.  برای تمامی ورزشکاران دانشگاه شهید رجایی آرزوی موفقیت داریم.

%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-08-12_20-36-45