کسب مجوز یک نشریه جدید از سوی دانشگاه با محوریت مهندسی عمران و نقشه برداری

با افتخار به اطلاع می رساند، با تلاش مسئولین دانشگاه و دانشکده، نشریه علمی با عنوان «ژئوانفورماتیک در مهندسی عمران» با مدیرمسئولی آقای دکتر علیرضا شریفی، تأسیس شد و مجوز نشر را کسب نمود
با طی کردن مراحل فنی، به زودی این نشریه آماده پذیرش و بررسی مقالات با کیفیت در زمینه های مرتبط با عمران و نقشه برداری خواهد بود.