کسب رتبه شایسته تقدیر انجمن علمی برق

انجمن علمی برق #دانشگاه_شهید_رجائی در یازدهمین جشنواره ملی حرکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه شایسته تقدیر  گردید.