کسب رتبه دوم در آزمون ورودی دکتری در رشته فیزیک

pic-1 بنا به گزارش گروه فیزیک، سرکار خانم فاطمه نیکوسیر در آزمون ورودی دکتری سال ۹۷ توانستند رتبه دوم آزمون را در رشته امتحانی فیزیک کسب نمایند. نامبرده دوره کارشناسی ارشد فیزیک گرایش ماده چگال را در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گذرانده و تحت راهنمایی دکتر مهدی سعادت از پایان نامه خود با عنوان “ضريب عبور از يك ابر شبكه متشكل از يك ساختار مغناطيسي روي يك زير لايه از عايق توپولوژي” دفاع نمودند.