کسب رتبه‌ی استادی دکتر رضا ابراهیم پور

جناب اقای دکتر ابراهیم پور، عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر موفق به کسب رتبه استادی شدند. ایشان که یکی از پژوهشگران ارزنده در حوزه علوم شناختی کشور هستند، پیش از این نیز موفق به کسب عناوینی چون سر آمد علمی کشور و پژوهش گر برتر دانشگاه شده بودند.

reza