اداره تربیت بدنی خبر داد

کسب دو  مدال طلا و دو مدال نقره در رشته شنا توسط جناب آقای آرمان صانعی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس اداره تربیت بدنی، اولین مدال طلای کاروان ورزشی پسران دانشگاه شهید رجائی توسط آقای آرمان صانعی دانشجوی ارزنده دانشگاه شهید رجائی که سابقه شرکت در جام جهانی را نیز در کارنامه خود دارد، کسب گردید. ایشان در المپیاد ورزشی دانشجویان ایران که به میزبانی شیراز برگزار گردید موفق به کسب مدال طلای ۵۰ متر کرال پشت، طلای ۲۰۰ متر آزاد، نقره ۱۰۰ متر آزاد و همچنین نقره مسابقات نجات غریق گردید. برای این ورزشکار ارزنده دانشگاه شهید رجائی آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی داریم.

%d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%b9%db%8c-50-%d9%be%d8%b4%d8%aa-08-12_20-30-39 %d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%b9%db%8c-50-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa-08-12_20-31-07 %d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%b9%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7-200%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-08-12_20-34-28 %d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%b9%db%8c-%d9%85%d9%82%db%8c%d9%85%db%8c-08-12_20-31-38