کسب جایگاه ششم سرآمدان علمی کشور توسط دانشگاه شهید رجائی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در آخرین گزارش فدراسیون سرآمدان علمی کشور (زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)، دانشگاه شهید رجائی رتبه ششم را در بین کلیه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز دانشگاه های وابسته به سایر دستگاه های اجرایی کسب کرد.

بر اساس این گزارش آقای دکتر مهدی نیک عمل دانشیار گروه فیزیک دانشگاه شهید رجائی با قرارگیری در گروه الف سرآمدان علمی کشور و کسب ۱۰۳۹ امتیاز توانست این افتخار را برای دانشگاه شهید رجائی کسب نماید. بنابر این گزارش، دانشگاه شهید رجائی توانست پس از دانشگاه صنعتی شریف با ۹۳۳۱ امتیاز، دانشگاه تربیت مدرس با ۶۱۷۵ امتیاز، دانشگاه شهید بهشتی تهران با ۱۷۸۶ امتیاز، پژوهشگاه دانش های بنیادی با ۱۵۸۵ امتیاز و دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۱۵۸۵ امتیاز، رتبه ششم کشوری را به خود اختصاص دهد.

شایان ذکر است پیش از این آقای دکتر نیک عمل با چاپ مقالات با کیفیت در نشریات تراز یک جهانی توانسته بود عنوان سرآمد علمی را در سال های گذشته نیز تکرار نماید و به افتخاراتی همچون کسب عنوان پژوهشگر برتر کشوری در سال ۱۳۹۳ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، جایزه بین المللی ماری کوری کمیسیون اروپا در سال ۱۳۹۴، جایزه دکتر ثبوتی – خواجه پور در سال ۱۳۹۶، نشان درجه یک پژوهش دانشگاه شهید رجائی و چندین بار به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال های مختلف، نائل آید.

ضمن تبريك به خانواده بزرگ دانشگاه شهید رجائی، از خداوند متعال برای ایشان ار درگاه خداوند متعال توفيقات روز افزون راخواستاريم.