کتاب روانسنجی در ورزش به عنوان کتاب سال ۱۳۹۸ دانشگاه شهید رجایی در هفته پژوهش معرفی شد

کتاب روانسنجی در ورزش که توسط آقای دکتر فرشید طهماسبی و خانم ها دکتر فرزانه حاتمی و دکتر الهام حاتمی شاهمیر  به رشته تحریر در آمده است، به عنوان کتاب سال ۱۳۹۸ دانشگاه شهید رجایی در هفته پژوهش معرفی شد لازم به ذکر است که کتاب مذکور اولین کتاب تالیف شده در حوزه روانسنجی در ورزش کشورمان است که توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به چاپ رسیده است. این موفقیت را به جامعه ورزش کشور تبریک عرض می نمائیم. لازم به ذکر است که کتاب مذکور در سال ۱۳۹۷ نیز نامزد دریافت جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم ورزشی بودند.