کتابخانه مرکزی

از کلیه اساتید و دانشجویان گرامی درخواست می شود قبل از ثبت سفارش کتاب در سیستم کتابخانه مرکزی، عنوان کتاب خود را در مجموعه ی کتب سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (لینک های زیر) چک کنند و در صورت عرضه ی کتاب در نمایشگاه اقدام به ثبت سفارش بفرمایند. 

لینک جستجوی کتب فارسی در مجموعه کتاب های نمایشگاه بین المللی کتاب تهران:

https://www.tibf.ir/fa/book?bookLang=fa

 لینک جستجوی کتب انگلیسی در مجموعه کتاب های نمایشگاه بین المللی کتاب تهران:

https://tibf.ir/en/book?bookLang=en