کانون گردشگری و کانون مهدویت اردوی قم -جمکران ویژه خواهران را برگزار می کند .

کانون گردشگری و کانون مهدویت اردوی قم -جمکران را  ویژه  خواهران برگزار می کند .

 

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b2-%db%b1%db%b5_%db%b0%db%b0-%db%b2%db%b6-%db%b1%db%b8