کانون فیلم و عکس:اکران فیلم ماجرای نیمروز ۲

✅معاونت فرهنگی دانشگاه با همکاری کانون فیلم و عکس تقدیم می کند:

?اکران فیلم ماجرای نیمروز۲ (رد خون)

?زمان و مکان اکران:
دوشنبه ۲۹ مهر ماه ساعت ۱۱:۴۵،سینما فلسطین(حرکت ساعت ۱۰:۳۰ با سرویس دانشگاه)

همراه پذیرایی

? مهلت ثبت نام: تا یکشنبه ۲۸ مهر

?برای ثبت نام به کانون فیلم و عکس واقع در طبقه منفی یک اداری مراجعه نمایید