کانون شعر و ادب برنامه حافظ خوانی و مشاعره را برگزار می کند .

به مناسبت شب یلدا حافظ خوانی و مشاعره

 

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b2-%db%b1%db%b6_%db%b0%db%b0-%db%b3%db%b0-%db%b5%db%b9