کانال اطلاع رسانی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

از دانشجویان شاهد و ایثارگر دعوت می گردد جهت اطلاع از اخبار و اطلاعیه های مربوط به ستاد شاهد به کانال ایتا به ادرس ذیل مراجعه نمایند.

https://eitaa.com/sru_shahed