کارگاه روزنامه نگاری

خانه نشریات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار می کند؛

با حضور استاد هوشنگ قلندری

یکشنبه تا سه شنبه ۲۶ الی ۲۸ شهریور ساعت ۲۰ به صورت مجازی
باارائه گواهی معتبر فعالیت در خانه نشریات
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای فریدونی ۰۹۱۷۷۱۶۷۸۰۹ تماس بگیرند ویا در ایتا پیام دهند.

 پیوند ورودی:     https://vc.sru.ac.ir/journalism